مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت 1397/12/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاوره در زمینه تهیه و بروز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی و استقرار سامانه GIS شرکت گاز ا... 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه های پژوهشی حوزه مدیریت منابع انسانی 1397/12/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات کارگری, خدمات تنظیفات و راهبری آبدارخانه های دفاتر و ادارات واحدهای و ...-انجام کارهای ب... 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات کارگری، خدمات تنظیفات و راهبری آبدارخانه های دفاتر و ادارات واحدهای عملیاتی شرکت... 1397/12/27 1398/01/25
انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت بهره برداری 1397/12/26 رجوع به آگهی
تهیه و تامین مواد گل حفاری، خدمات مهندسی و تکنولوژی جدید جهت پوشش شرکت ها 1397/12/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات پشتیبانی فنی، نقشه برداری ، نقشه کشی و بازاریابی 1397/12/25 1398/01/18
تهیه و تامین مواد گل حفاری، خدمات مهندسی و تکنولوژی جدید جهت پوشش شرکت ها 1397/12/25 رجوع به آگهی
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی EJA طرح نگهداشت/افزایش تولید مخازن منتخب 1397/12/23 1398/01/05
صفحه 1 از 6