مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی در سطح شرکت 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه فراخوان شناسایی شرکتهای دانش بنیان جهت تولید بار اول کالا و خدمات 1400/09/06 1400/10/06
مناقصه واگذاری بازرسی کمی و کیفی محصولات شرکت 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه انتقال UV های ضلع جنوبی مسیر SPRAY WATER مخازن ذخیره مایعات گازی A B و افزایش ظرفیت حجم محوطه دایک مخازن C, d 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه واگذاری طراحی اصولی و تفصیلی، تأمین مناخت، نصب و راه اندازی سیستم جداسازی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی اصولی و تفصیلی، تأمین مناخت، نصب و راه اندازی سیستم جداسازی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه ضخامت سنجی و کنترل خوردگی تجهیزات 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره "انجام بازرسی غیر مخرب پیشرفته و Fitness for Service Assessment مخازن FWKO Drum و Test Separator سکوهای SPD 10 & 11 " 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه بازرسی و تعمیر و نگهداری ازبخش زیر دریایی خط لوله"12 انتقال گاز 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه طراحی اصولی و تفصیلی، تأمین مناخت، نصب و راه اندازی سیستم جداسازی رطوبت و کندانس هوای تولیدی واحد Plant Air 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بازرسی کمی و کیفی محصولات 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره ای ایجاد سند/به روز آوری فرایند مطالعات (HAZOPHAZID) پالایشگاه 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره ای ایجاد سند / به روز آوری فرآیند مطالعات ( HAZOP/ HAZID) 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه واگذاری کنترل توان راکیتو، بهبود پروفیل ولتاژ و اصلاح ضریب توان 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه بازرسی و تعمیر و نگهداری ازبخش زیر دریایی خط لوله"12 انتقال گاز 1400/09/03 1400/09/11
مناقصه پروژه انتقال UV های ضلع جنوبی مسیر SPRAY WATER مخازن ذخیره مایعات گازی A B و افزایش ظرفیت حجم محوطه دایک مخازن C&D به صورت تامین کالا و اجرا 1400/09/03 1400/09/11
مناقصه عرضه سهام توسط شرکت 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره ای ایجاد سند/به روز آوری فرایند مطالعات (HAZOPHAZID) پالایشگاه 1400/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5