مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات مشاوره در خصوص شبیه سازی و تحلیل فرآیند جداسازی آمونیاک از آب ترش با استفاده از نرم افزار PROM... 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروزه های گازرسانی معاونت بهره برداری شامل ساختمان های اد... 1398/11/08 رجوع به آگهی
انجام خدمات طرح ریزی فعالیت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی 1398/11/08 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات نشت یابی خطوط تغذیه ، توزیع و انشعابات شهری و روستایی 1398/11/08 1398/11/10
انجام خدمات طراحی، خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه اکونومایزر بر روی دیگ بخار 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری انجام آزمایشات کمی و کیفی سوخت خودرو ( انواع بنزین و نفت گاز ) در 34 باب جایگاه عرضه سوخت تح... 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری انجام آزمایشات کمی و کیفی سوخت خودرو ( انواع بنزین و نفت گاز ) در 34 باب جایگاه عرضه سوخت تح... 1398/11/08 رجوع به آگهی
تعیین پیمانکار بازرسی تانکر و کشتی 1398/11/08 رجوع به آگهی
خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی معاونت بهره برداری در جنوب استان ( شامل ساختما... 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی معاونت بهره برداری در جنوب استان 1398/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7