مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه آمبولانس 1398/12/08 1398/12/12
فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذاریا تامین کننده خودرو پاک (برقی) 1398/12/06 1398/12/15
شناسایی سرمایه گذار یا تامین کننده خودرو پاک (برقی) 1398/12/06 1398/12/15
شناسایی سرمایه گذار یا تامین کننده خودرو پارک برقی 1398/12/05 رجوع به آگهی
فراخوان عمومی - شناسایی منابع جهت تامین ریل های KBK 1398/12/05 رجوع به آگهی
خرید 30 دستگاه اتوبوس 12 متری و 35 دستگاه اتوبوس 18 متری 1398/12/04 رجوع به آگهی
PURCHASE OF MOTORVEHICLE 1398/12/04 رجوع به آگهی
خرید آمبولانس تیپ A1 - خرید 25 دستگاه آمبولانس مورد نیاز مراکز درمانی 1398/12/04 1398/12/10
لغو مناقصه خرید 30 دستگاه اتوبوس 12 متری و 35 دستگاه اتوبوس 18 متری 1398/12/04 رجوع به آگهی
Mariupol Trolleybus Project 1398/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5