مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supplying of Transformer oil for Power House Electrical Maintenance of Power Station 1398/01/26 1398/02/09
روغن حرارتی ترمینول 66 - HEAT TRANSFER OIL 1398/01/25 رجوع به آگهی
خرید روغن توربین mobil jet oil IIـ تامین form seal for hydrocarbon liquid floating roof storage tank 1398/01/25 رجوع به آگهی
صفحه سنگ و گریس مولیکوت و .... 1398/01/25 1398/02/15
Supply of Compressor oil for R-22 refrigerant. 1398/01/25 1398/02/17
تامین بشکه های گریس 400 پوندی 1398/01/25 1398/02/02
خرید تعداد 80 بشکه روغن کلاس 2 از نوع ترانسفورماتور NYNASLIBRIA 1398/01/20 رجوع به آگهی
خرید 8 بشکه روغن کمپرسور هوای روتاری سنتزی پلی آلکیلن گلیکول-استری 1398/01/20 رجوع به آگهی
خرید 41200 لیتر روغن ترانسفورماتور 1398/01/19 رجوع به آگهی
خرید 8 بشکه روغن کمپرسور هوای روتاری سنتزی پلی آلکیلن گلیکول-استری 1398/01/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2