مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تصفیه شیمیایی روغن ترانس های T2,T1 پست 230 کیلوولت 1398/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تصفیه شیمیایی روغن ترانس های T1 ،T2 پست 230 کیلوولت ساوه 1398/08/22 1398/08/29
تصفیه شیمیایی روغن ترانس های T2,T1 پست 230 کیلوولت 1398/08/22 رجوع به آگهی
Supply of Impeller Blade along with fitting & Rotor for turn Blasting Machines & Supply of safety Va... 1398/08/20 رجوع به آگهی
خرید دو ردیف گریس بخم ga400, 800 1398/08/20 1398/08/30
DRUMS 1398/08/19 رجوع به آگهی
خرید دو ردیف گریس بخم ga400, 800 1398/08/18 1398/08/30
Supplying Lubricating Oil for Rotating Equipment of CPF 1398/08/16 رجوع به آگهی
تامین روغن هیدرولیک 1398/08/16 1398/08/28
روغن Sae40 1398/08/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3