مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید روغن 1400/09/13 1400/09/20
مناقصه PROCUREMENT OF FILTERS & LUBRICANTS FOR VEHICLES OF WAPDA POWER COMPLEX BAROTHA ATTOCK 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یکدستگاه آشغالگیر مکانیکی و یکدستگاه کانوایر تصفیه خانه فاضلاب شهر - خرید 33 ردیف انواع نوار نقاله کارخانه گندله سازی و ... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه - نگهداری و تعمیرات شبکه بالاسری برق OCS و تجهیزات جانبی - نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع برق و... 1400/09/10 1400/09/25
مناقصه خرید گریس آببند و روانکار 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل حوضچه های جمع آوری روغن ترانسفورماتورهای مجتمع 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه احداث یک دستگاه پل دو دهانه رودخانه ای- ایمن سازی ورودی شهر 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه IMPORT OF JET A-1 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه IMPORT OF GAS OIL (0.05% M.S.) 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه IMPORT OF GAS OIL (0.05% M.S.) 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه IMPORT OF JET A-1 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه IMPORT OF GAS OIL (0.05% M.S.) 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه IMPORT OF CRUDE OIL (OPTIONAL) 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تامین Diesel Engine Oil 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گریس آببند و روانکار 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه روغن پارافینیک 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه - احداث یک دستگاه پل دو دهانه رودخانه ای و - ایمن سازی ورودی و ... 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه پیمانکار جهت تفکیک لاین شارژ گریس انیولار 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری ۱۵۰/۰۰۰ کیلوگرم روغن پارافینیک 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل حوضچه های جمع آوری روغن ترانسفورماتورها 1400/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2