مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
SUPPLY OF MATERIAL POWER TRANSFORMER COIL WINDING REELS AND SOLVENT OIL 1398/11/29 رجوع به آگهی
خرید مقدار 260.000 لیتر ضد یخ و انتهای نیسان خود 1398/11/29 رجوع به آگهی
خرید مقدار 260.000 لیتر ضد یخ و انتهای نیسان خود 1398/11/29 رجوع به آگهی
خرید 72800 کیلوگرم روغن ترانسفورماتور 1398/11/28 1398/12/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 72800 کیلوگرم روغن ترانسفورماتور 1398/11/27 1398/12/06
Supply of Rubber Tubing & Revolving Chairs & Mobil Oil & Hand Set Combination 1398/11/27 رجوع به آگهی
Covering Plug Valve Lubricants & Ball Valve Sealants 1398/11/27 رجوع به آگهی
Covering Odorant Oil 1398/11/27 رجوع به آگهی
Long Term Supply of Lubricant 1398/11/27 رجوع به آگهی
Procurement of Different Types of Lubricants 1398/11/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4