مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فعالیتهای اجرایی در دو حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و واگذاری و نظارت بر اراضی 1399/09/08 1399/09/10
قرارداد واگذاری فعالیت های مربوط به اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و خدمات عمومی و پشتیبانی پژوهشگا... 1399/09/08 رجوع به آگهی
Proposal on Climate-resilient rural communities for the "Climate Promise" Project 1399/09/08 رجوع به آگهی
تحلیل آماری داده های آلودگی هوا 1399/09/08 1399/09/15
ارزیابی کیفی ناوگان گازسوز و امکان‎سنجی بکارگیری آن در خطوط اتوبوسرانی 1399/09/08 1399/09/16
ارزیابی کیفی ناوگان گازسوز و امکان‎سنجی بکارگیری آن در خطوط اتوبوسرانی 1399/09/08 1399/09/16
واگذاری فعالیتهای اجرایی در دو حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و واگذاری و نظارت بر اراضی واگذار... 1399/09/06 1399/09/10
DESIGN, CONSTRUCTION, TESTING AND COMMISSIONING OF 750 m3/day CAPACITY WASTE WATER TREATMENT PLANT W... 1399/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای قرارداد واگذاري فعالیت¬های مربوط به اجرای طرح¬های تحقیقاتی و پژوهشی و خدما... 1399/09/12
قرارداد واگذاری فعالیت های مربوط به اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و خدمات عمومی و پشتیبانی پژوهشگا... 1399/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6