مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Lagoon Remediation Project - Phase 1 - Feasibility Study, Technical and Functional Specifications an... 1397/12/26 1398/01/22
Design & supervision of infrastructure, environmental and social studies 1397/12/25 1398/01/19
Study and monitoring of infrastructure works ,Environment, Social and Gender Component 1397/12/25 1398/01/19
نیرو رسانی پمپ آب و گاز و رفع اشکال شبکه روشنایی معابر- طراحی و اجرای سامانه فتوولتائیک در ساختمان -... 1397/12/25 1398/01/08
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی EJA طرح نگهداشت/افزایش تولید مخازن منتخب 1397/12/23 1398/01/05
Lagoon Remediation Project - PHASE 1 - Feasibility Study, Technical and Functional Specifications, a... 1397/12/23 1398/01/14
واگذاری امور مربوط به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA طرح نگهداشت/ افزایش تولید مخازن 1397/12/22 رجوع به آگهی
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA طرح نگهداشت افزایش تولید مخازن منتخب شرکت 1397/12/22 رجوع به آگهی
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA طرح نگهداشت / افزایش تولید مخازن منتخب شرکت 1397/12/22 رجوع به آگهی
Water resources management and Agro-ecological Transition 1397/12/22 1398/01/15
صفحه 1 از 4