مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان انتخاب مشاور - انجام مطالعات بارش رواناب حوضه آبریز رودخانه های منتهی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بازیافت و جمع آوری پسماندهای خشک به بخش خصوصی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی سرمایه گذاران و علاقه مندان به اجرای پروژه های مشارکتی در محورهای گردشگری فرهنگ، سلامت و ورزش 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات پرس ضایعات به همراه بارگیری 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی سرمایه گذارن و علاقه مندان به اجرای پروژه های مشارکتی در محورهای (گردشگری -فرهنگ سلامت و ورزش -حمل و نقل و ترافیک 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مطالعات بارش رواناب حوضه آبریز رودخانه های منتهی به شهر 1400/02/05
مناقصه اطلاع رسانی اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه Construction, completion and operation & management of Integrated Solid Waste and Fecal Sludge Management Sub Project 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی فراخوان استعلام عمومی خرید خدمات مشاور 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاور 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری و امحاء زباله وتنظیفات در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مطالعات توجیه فنی، اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب - خدمات مهندسی مطالعات - انجام خدمات نقشه برداری و بازدید منازل در محدوده بافت تاریخی 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بازیافت و جمع آوری پسماندهای خشک به بخش خصوصی 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب درسطح محدوده های مطالعاتی 1400/01/30
مناقصه انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب 1400/01/30
مناقصه واگذاری بازیافت و جمع آوری پسماندهای خشک 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مشاور مربوط به خدمات طراحی تفصیلی و نظارت بر ساخت کارخانه لبنیات پاکساز در دو فاز اول و دوم 1400/01/22 1400/02/15
مناقصه عملیات نگهداری مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه Disposal of nonferrous metal waste and materials 1400/01/15 رجوع به آگهی
مناقصه تدوین و اجرای برنامه عمل انسجام و بسیج اجتماعی محلی 1400/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2