مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث پست اختصاصی آقای حامد رضایی 1399/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث فونداسيون خط 230 كيلوولت دو مداره ورودي پست... 1399/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب پست سيار 20/63 كيلوولت صنايع (شهرك صنعتي سلطانيه) 1399/03/13
اجرای عملیات ساختمان پست برق 2 ترانسه و همچنین انتقال تجهیزات داخل یکی از پستهای محوطه پروژه 1399/03/10 1399/03/13
Emergency Services for Electrical Network 11 kv & 0.415 kv 1399/03/10 رجوع به آگهی
انجام عملیات اصلاح زه کش محوطه پست 230 کیلوولت 1399/03/10 رجوع به آگهی
اصلاح و بهینه شبکه فشار متوسط هوایی و پست هوایی 1399/03/10 رجوع به آگهی
فراخوان ارزيابي کيفي احداث پست 20 / 132 كيلوولت مهر 1399/03/13
Engineering, Procurement And Construction, 500kv Single Circuit Transmission Line From 500 Kv guzar... 1399/03/08 رجوع به آگهی
Transmission Network Development And Renewable Energy Integration Plan 1399/03/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10