مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر دانشگاه 1399/01/20 1399/01/25
تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر 1399/01/19 1399/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام تکمیل عملیات اجرائی پروژه طراحی داخلی و تجه... 1399/01/19 1399/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بازسازی و تکمیل شعبه رباط کریم (سوخته) 1399/01/19 1399/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی سالن... 1399/01/18 1399/01/25
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی سالن همایش و جلسات مجتمع ICT استان 1399/01/18 1399/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی سالن... 1399/01/18 1399/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی سالن... 1399/01/18 1399/01/25
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی سالن های همایش و جلسات مجتمع 1399/01/18 رجوع به آگهی
اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی سوله، رستوران و آبنما و مناقصه خرید درب و پارتیشن 1399/01/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2