مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Consultancy Service for ERP System Design and Implementation 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه پایش و برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف در GIS 1399/09/17
مطالعات کامل جانمایی، طراحی برآورد ریالی سیستم دوربینهای حفاظتی مداربسته درفضاهای در حال بهره برداری... 1399/09/12 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاور کارفرما در طراحی و اجرای سامانه پایش و کنترل (تله متری و اسکادا)طرح آبیاری دشت سیس... 1399/09/12 1399/09/18
فراخوان شناسایی شرکتهای مشاور، فعال در زمینه اجرای طرح برق امید (آگاه سازی مشترکین از وضعیت مصرف خود... 1399/09/12 1399/09/26
نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرای عملیات معماری و تاسیسات مکانیکی و برقی بلوک A مجموعه 1399/09/12 رجوع به آگهی
Rural Electrification Densification Project Round II(B) 1399/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای و طرح تملک دارایی توزیع و نیرورسانی شامل ت... 1399/09/11 1399/09/17
Procurement of Plant – Design, Supply and Install for Package 3: Construction of Grid Substations at... 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی انجام خدمات مهندسی طراحی پروژه های سرمایه ای و طرح تملک دارایی توازیع و نیرورسانی شامل... 1399/09/10 1399/09/17
صفحه 1 از 6