مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی پستهای برق، ارتقاء سیستم دیسپاچینگ، خط هوایی بین پست پاساژ و تعمیرگاه مجتمع بندری 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی - واگذاری انجام خدمات نصب، اصلاح انشعاب تغییر مکان و تعویض کنتور تکفاز و سه فاز غیر دیماندی، جمع آوری انشعاب شهری و روستایی... 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه ماموریت ویژه تفکیک تلفات فنی و غیر فنی و تعیین نقطه مطلوب تلفات طی ضوابط 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه تهیه بخشی از مصالح و اجرا پروژه های تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت مدیریت های توزیع برق- تهیه بخشی از مصالح و اجرا پروژه های تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فع... 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه سیستم خنک کن مدیای بالا دستی جهت خنک سازی هوای ورودی به کمپرسور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعات تعمیرات اساسی پستهای برق،ارتقاء سیستم دیسپاچینگ،خط هوایی بین پست 1400/02/02
مناقصه آزمایش های روغن توربوکمپرسورها، کمپرسورهای ها و مولدهای برق 1400/02/04
مناقصه مطالعات تعمیرات اساسی پست های برق -ارتقاء سیستم دیسپاچینگ , خط هوایی بین پست پاساژ و تعمیرگاه مجتمع بندری 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آژانس های خدمات مشترکین 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه انتخاب مشاور سیستم مدیریت کیفیت 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید با نظارت بر طراحی, و ساخت تعداد یک دستگاه مبدل هوا توربین گازی تیپ آسک مورد نیاز خود 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه طراحی , تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاه های CGS 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیردیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطارو قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برق های موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه تامین مقدار ساعت برقی مصرفی (مطابق 5 مگا وات دیماند) 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه طراحی , تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاه های CGS 1400/01/26 1400/02/02
مناقصه انتخاب عامل توسعه خوشه صنایع چوبی و مبلمان - مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی-احداث قسمتی از شبکه توزیع گازرسانی در فاز توسعه شهرک صنعتی و... 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های مشاور جهت اجرای عملیات پلتفوم IOT 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های مشاور جهت اجرای عملیات پلتفوم IOT 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نظارت کارگاهی نظارت مستمر کارگاهی بر اجرای عملیات احداث، نصب و راه اندازی خطوط انتقال و شبکه تغذیه و توزیع و انشعابات با لوله های فولادی و پلی اتیلن گاز و ساخت ساختمان کارهای برقی، حصارکش... 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های بهره برداری و مشترکین 1400/01/25 1400/01/31
صفحه 1 از 3