مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply, Commissioning Support and AMC of 1500V, 2.5 MW Outdoor/Containerised PCUs for 25MW (AC) NTPC... 1398/11/08 1398/11/15
Supply and Commissioning Support of 2.7MVA/2-winding and 5.3MVA/3-winding Outdoor Oil Type Inverter... 1398/11/08 1398/11/15
Designing, manufacturing, supplying, transporting, insuring, testing, executing civil works, erectin... 1398/11/08 رجوع به آگهی
ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع نیروی برق در... 1398/11/08 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت احداث پست 230/60 کیلوولت زرآباد چابهار به صورت کلید در دست 1398/11/08 1398/11/17
انتخاب مشاور بهره برداری 1398/11/07 1398/11/14
Electricity Transmission & Trade Project 1398/11/07 رجوع به آگهی
Design, Supply, Installation, Commissioning and Maintenance of 650 Nos CCTV Cameras 1398/11/07 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی خدماتی و تامین نیروی انسانی حراست و تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های سرمای... 1398/11/07 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی خدماتی - تامین نیروی انسانی حراست - تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های سرمایه... 1398/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5