مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه های سرمایه ای 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه خرید خدمات مورد نیاز خود ـ مدیریت انرژی سال 1400 در محدوده امورهای برق شرکت 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره طراحی، نصب و راه اندازی سامانه جامع شبکه صنعتی 1400/09/04 1400/09/17
مناقصه ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه های سرمایه ای 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه واگذاری انجام خدمات مهندسی، طراحی دپارتمان های خط تولید ساختمان های جنبی و پشتیبانی و محوطه سازی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه مشاوره جهت طراحی و نظارت سیستم حفاظت هوشمند برق 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار نظارت بر نصب و اصلاح و تست و بازدید 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه واگذاری کنترل توان راکیتو، بهبود پروفیل ولتاژ و اصلاح ضریب توان 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه عرضه سهام توسط شرکت 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه Terminal Evaluation of "Policy reform and market transformation of energy efficiency buildings of.ir of.irAN 1400/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام اعمال نظارت کارگاهی (مقیم) بهره برداری شبکه های برق فشار متوسط و ضعیف 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کنترل توان راکیتو، بهبود پروفیل ولتاژ و اصلاح ضریب توان 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه دعوت به همکاری برای انجام اعمال نظارت کارگاهی (مقیم) بهره برداری شبکه های برق فشار متوسط و ضعیف 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعه، مشاوره، طراحی و خدمات مهندسی خرید تجهیزات و احداث خطوط ۲۳۰ کیلوولت خروجی نیروگاه 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اصلاح دیوار وسیم خاردار و فنس کشی محوطه پیرامونی پست و بهینه سازی ساختمان 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه - انجام فعالیت های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و اجرای نورپردازی برج مسکونی 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه مطالعه، مشاوره، طراحی و خدمات مهندسی خرید تجهیزات و احداث خطوط ۲۳۰ کیلوولت خروجی نیروگاه و تعویض هادی وسیم محافظ خطوط ۲۳۰ کیلوولت 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام فعالیت های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی در حوزه عمل مدیریت برق شهرستان 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی شرکتهای دانش بنیان مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر 1400/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2