مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده شهر 1398/11/03 1398/11/14
انجام خدمات تعمیرات و نگهداری خط لوله منطقه عملیاتی 1398/11/03 رجوع به آگهی
ایستگاه حفاظت کاتدیک 1398/11/03 1398/11/08
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات قطع و وصل مشترکین بدحساب به منظور وصول مطالبات درسطح ناحیه 2یزد شاه... 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای سیستم گرمایش و سرمایش، اجرای خطوط تغذیه گاز،برق، تلفن و اجرای شبکه IT... 1398/11/03 1398/11/06
Procurement of Spare Parts of “TCG 2020 V16K, 1.3 MW Rating MWM (04Nos.) Gas Generators 1398/11/03 رجوع به آگهی
خرید ۹۸۳۴۲۱۴ لوازم برقی روشنائی دستگاههای حفاری 1398/11/03 1398/11/23
خط تغذیه و شبکه توزیع روستاها 1398/11/03 1398/12/07
CUMMINS POWER GENERATION GENERATOR 1398/11/03 رجوع به آگهی
تامین TUBE 1398/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 126