مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید اکچوآتور 1400/02/04
مناقصه خرید فیدر و پایلوت 1400/02/04
مناقصه تامین دو ساله خودروهای بدون راننده 1400/02/11
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید اتصالات چدنی 1400/02/04
مناقصه خدمات فنی و غیر فنی مورد خدمات پشتیبانی طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی واحدهای تابعه 1400/02/01
مناقصه خرید هشت قلم قطعات کروپ 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید روغن توربین 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه تعمیر اساسی ایستگاه تزریق گاز 600 آغاجاری 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد خدمات پشتیبانی طرح نگهداشت و افزایش تولید (بهینه سازی تاسیسات نفتی) 1400/01/29 1400/02/01
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختن گل حفاری در محل دکلهای تعمیراتی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات فنی و غیر فنی مورد خدمات پشتیبانی طرح نگهداشت و افزایش تولید (بهینه سازی تاسیسات نفتی) 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر اساسی ایستگاه تزریق گاز 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه خرید ماژول ارتباطی سیستم نمایشگر لرزه نگار 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید هشت قلم قطعات گروپ 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دستگاه رگولاتور 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه نشت یابی بصورت پیاده روی خطوط لوله 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه Aerial Drone 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 77