مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات نظارت بر عملیات عمرانی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بازدید، برداشت شناسنامه و ثبت اطلاعات منهول های فاضلاب شبکه های جمع آوری فاضلاب 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه افزایش ظرفیت تولید، ارتقاء سطح کیفی، خرید، نصب و راه اندازی یک واحد اسمز معکوس به ظرفیت ده هزار متر مکعب 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مطالعات نوسازی و مانیتورینگ تاسیسات شبکه آب شرب 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه استفاده از خدمات بخشی خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه منطقه 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه گشت و مراقبت و اطلاع رسانی از عرصه های منابع طبیعی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه به منظور شناسایی و تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران توانمند خود اقدام به برگزاری فراخوان عمومی در زمینه فعالیت های خدماتی نموده است 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی و اجرای پروژه های شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان عمومی در زمینه فعالیت تعمیر و نگهداری خطوط تولید و غیر تولید 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه توسعه خوشه قطعات خودرو 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مجری جهت برگزاری سومین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام تست نفوذپذیری Black Box طی دو مرحله بصورت Internal و External 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه برداشت و تهیه نقشه اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه آب و تاسیسات مرتبط و محدوده روستاها و شهر 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه عملیات حفر لوله گذاری و آزمایش پمپاژ و ویدئو متری یک حلقه چاه به روش روتاری در عمق 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه جمع آوری تفکیک کلیه پسماند های مرکز زی پسماند عفونی تیز وبرنده،انتقال و تخلیه پسماند 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه خدمات مشاوره بررسی و امکان سنجی، انجام مطالعات پایه، FEED 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه Appointment of Advertising Agencies 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات گشت و مراقبت و اطلاع رسانی از عرصه های منابع طبیعی 1400/09/15 1400/09/18
صفحه 1 از 16