مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
کنتور تک فاز دیجیتالی -کنتور سه فاز دیجیتالی 1397/11/01 رجوع به آگهی
خرید 4000 عدد باتری لیتیوم تکسل برای کنتور برق 1397/11/01 1397/11/03
خرید کنتور تک فاز دیجیتالی چند تعرفه با ملحقات 1397/10/30 رجوع به آگهی
خرید 3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب (بدون فیوز) 1397/10/30 رجوع به آگهی
خرید کنتور دیجیتالی تک فاز 1397/10/30 1397/11/03
خرید 3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب (بدون فیوز) 1397/10/29 رجوع به آگهی
خرید کنتورهای مشروحه (کنتور تک فاز دیجیتالی ـ کنتور سه فاز دیجیتالی / تامین نیروی انسانی به منظور ان... 1397/10/29 رجوع به آگهی
خرید 4000 عدد باتری لیتیوم تکسل برای کنتور برق 1397/10/29 1397/11/03
خرید 4000 دستگاه کنتور سه فاز الکترونیکی اتصال مستقیم 1397/10/29 رجوع به آگهی
پروژه واگذاری خدمات نصب و تعویض و تعمیرات لوازم اندازه گیری مشترکین عادی( تکفاز و سه فاز) 1397/10/29 1397/11/04
صفحه 1 از 3