مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کالا ـ خرید 56000 دستگاه انواع کنتور ـ خرید 13000 متر کابل فیبرنوری 1398/11/08 رجوع به آگهی
خرید 56000 دستگاه انواع کنتور و خرید 13000 متر کابل فیبر نوری 1398/11/07 1398/11/14
خرید انواع کنتور هوشمند سه فاز 1398/11/06 رجوع به آگهی
خرید 1500 دستگاه کنتور سه فاز غیرمستقیم طرح فهام، 2500 دستگاه کنتور سه فاز مستقیم طرح فهام (هوشمند)... 1398/11/06 رجوع به آگهی
خرید 1500 دستگاه کنتور سه فاز غیرمستقیم طرح فهام، 2500 دستگاه کنتور سه فاز مستقیم طرح فهام (هوشمند)... 1398/11/05 رجوع به آگهی
Supply HT Metering Pane 1398/11/05 رجوع به آگهی
خرید 25000 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز شامل : تعداد 9000 دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز بدون قاب... 1398/11/02 رجوع به آگهی
برون سپاری انجام عملیات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری انشعابات غیر دیماندی ( تکفاز و سه فاز ) مسیر... 1398/10/30 1398/11/12
خرید 25000 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز شامل : تعداد 9000 دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز بدون قاب... 1398/11/01 رجوع به آگهی
برون سپاری انجام عملیات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری انشعابات غیر دیماندی ( تکفاز و سه فاز ) مسیر... 1398/10/30 1398/11/12
صفحه 1 از 2