مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و نصب تابلو مربوط به کنتورهای مرجع مجتمع ها 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای پروژه تهیه و نصب تابلو مربوط به کنتورهای مرجع 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات جامع آزمایش و اصلاح لوازم اندازه گیری دیماندی سمت ثانویه در محدوده توزیع برق شیراز 201-00 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه شناسایی و تهیه فهرست تامین کنندگان واجد شرایط و خرید 250000 هزار کنتور Rail Mouted 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید انواع کنتور فهام 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه تابلو کامپوزیتی هوایی 4 کنتوره سه فاز با کنتور هوشمند ( بدون کلید اتوماتیک ) مورد نیاز خود 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کنتور فهام 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه خرید کنتور Rail Mouted با 27000مودم 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتور کنستانتریک تکفاز و سه فاز 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه - خرید 13 دستگاه تابلو MOF بدون تابلو و دژنکتور - خرید 15 دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات هرمتیک با ارزیابی کیفی - خرید 1000 عدد برقگیر 24 کیلوولت 10 کیلو آمپر - خرید 5000 عدد مقره سو... 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع کنتور سه فاز فهام با شرایط 50 درصد پیش پرداخت مناقصه 270/د/400 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه خرید 13 دستگاه تابلو MOF بدون تابلو و دیژنکتور 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تابلو کامپوزیتی هوایی 4 کنتوره سه فاز با کنتور هوشمند (بدون کلید اتوماتیک ) 1400/09/08 1400/09/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تابلو کامپوزیتی هوایی 4 کنتوره سه فاز با کنتور هوشمند (بدون کلید اتوماتیک ) 1400/09/07 1400/09/14
مناقصه خرید کنتور سه فاز مستقیم 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید 3500 عدد انواع لامپ سدیم و متال هالید - خرید 13500 دستگاه کنتور و 9500 عدد انواع قاب - خرید 137 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات - خرید 24000 متر انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه خرید انواع لامپ سدیم و متال هالید- انواع کنتور و 9500 عدد انواع قاب - انواع ترانسفورماتور کم تلفات - انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه خرید ۵۰۰۰ دستگاه کنتور دیجیتالی سه فاز اتصال مستقیم ویرایش ۴ فهام مورد نیاز خود 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 13500 دستگاه انواع کنتور و 9500 عدد انواع قاب 1400/09/03 1400/09/10
مناقصه کنتور تکفاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند 1400/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3