مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید مودم قرائت از راه دور کنتورهای الکترونیکی 1399/03/08 رجوع به آگهی
خرید مودم قرائت از راه دور کنتورهای الکترونیکی 1399/03/08 رجوع به آگهی
خرید مودم قرائت از راه دور کنتورهای الکترونیکی 1399/03/07 رجوع به آگهی
خرید انواع کنتور دیجیتالی چند تعرفه با ملحقات 1399/03/07 رجوع به آگهی
خرید انواع کنتور دیجیتالی چند تعرفه با محلقات 1399/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات عملیات نصب، اصلاح انشعاب، تغییر مکان و تعویض کنتور تکفاز و سه فاز غیر دیماندی، ج... 1399/03/06 1399/03/13
خرید انواع کنتور دیجیتالی چند تعرفه 1399/03/03 رجوع به آگهی
انجام خدمات عملیات نصب، اصلاح انشعاب، تغییر مکان و تعویض کنتور تکفاز و سه فاز غیردیماندی، جمع آوری ا... 1399/03/03 1399/03/27
انجام خدمات عملیات نصب، اصلاح انشعاب، تغییر مکان و تعویض کنتور تکفاز و سه فاز غیر دیماندی، جمع آوری... 1399/03/01 1399/03/13
خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه با پورت RS485 1399/02/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2