مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تانک اکسیژن 1399/05/19 رجوع به آگهی
Clinical Consumable 1399/05/19 رجوع به آگهی
Various (4 items) 1399/05/19 رجوع به آگهی
Research-Various(3 items) 1399/05/19 رجوع به آگهی
DIAPHRAGM GAS METERS 1399/05/19 رجوع به آگهی
ONLINE GAS CHROMATOGRAPH 1399/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری تزریقات سرپایی و نوارقلب بیمارستان 1399/05/16 1399/05/22
خرید خدمات تخصصی از بخش غیر دولتی جهت مراکز اورژانس اجتماعی 1399/05/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات پزشکی شماره 4(خرید یک دستگاه اکسیژن ساز(تولید داخل) به همراه م... 1399/05/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای استیل جات مورد نیازاتاق عمل بیمارستان خاتم الانبی... 1399/05/26
صفحه 1 از 29