مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات حمل متوفیات بوسیله آمبولانس داخل محدوده 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور بهداشت و درمان زندان ها 1400/02/02 1400/02/05
مناقصه واگذاری مدیریت مرکز نگهداری درمان و کاهش آسیب معتادان 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه فراخوان شناسایی ظرفیت‌های آزمایشگاهی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی هواساز و هوامنفی 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات حمل متوفیات بوسیله امبولانس داخل محدوده خدمات شهری 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات سیستم الکترو دیو نایزر 500 لیتر در ساعت 1400/02/02 1400/02/05
مناقصه واگذاری خدمات حمل متوفیات بوسیله آمبولانس داخل محدوده خدمات شهری 1400/02/02 1400/02/16
مناقصه واگذاری امور نظافتی و خدمات عمومی 1400/02/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات دستیاری دندانپزشکی 1400/02/07
مناقصه خرید کنسول گازهای طبی طرح توسعه بیمارستان 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اجرای پروژه توسعه انبار دارویی وبخش اطفال 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنسول گازهای طبی 1400/02/08
مناقصه واگذاری خدمات اعزام بیمار از بیمارستانها 1400/02/01 1400/02/05
مناقصه خرید خدمات تخصصی جهت مرکز اورژانس اجتماعی 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور بهداشت و درمان 1400/02/05
مناقصه واگذاری نصب و راه اندازی آنالایزرهای دود واحدها 1400/02/01 1400/02/06
مناقصه خرید یک دستگاه Automated Clinical Analyzer مورد نیاز دانشکده پزشکی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مدیریت مرکز نگهداری،درمان وکاهش آسیب معتادان 1400/02/07
مناقصه عملیات سم چینی گاو شیری هلشتاین-تامین ماسه بادی 1400/02/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15