مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارائه خدمات دفتری، امورخدماتی،روانشناسی و بازرسی-ارائه خدمات راهبری و نگهداشت یادمان شهید 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان و خودرو سواری - واگذاری امور خودرو سواری - خرید خدمات کارشناسی و عمومی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات شامل IPTV ، رایانه وچاپگر کلینیک تخصصی مرکز آموزشی درمانی و .... 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات داروئی تعدادی از واحدهای تابعه دانشگاه 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی واگذاری بخشی ازامورخدماتی بیمارستان 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات داروئی بیمارستان 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات داروئی بیمارستان 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات داروئی بیمارستان 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات داروئی 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه خرید تجهیزات شامل IPTV ، رایانه وچاپگر کلینیک تخصصی مرکز آموزشی درمانی و .... 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات شامل IPTV ، رایانه و چاپگر 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری برون سپاری خدمات هدایت شغلی 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه خرید تجهیزات شامل IPTV ، رایانه وچاپگر کلینیک تخصصی 1400/09/04 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کیت ارتقائ دیجیتال رادیولوژی 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه خرید دو دستگاه بی خطرساز پسماند پزشکی به روش بخار همراه با دو دستگاه مولد بخار جهت بیمارستان 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی آنالایزرهای محیط زیست مجتمع (دودکش ها) 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه عملیات اجرایی احداث و تجهیز ساختمان آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن مجتمع مس 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه Supplying Valves Test and Repair equipment 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه Annual Maintenance Contract of Mechanical, Laboratory and Instrument Systems at AUGF, MPDD 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه Decontamination of Radioactive laboratory areas in KARP & KARP-II 1400/09/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16