مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یکدستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی جهت پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی شاهرود 1398/08/30 1398/09/06
خرید 9 قلم انواع تجهیزات بیمارستانی 1398/08/30 1398/09/20
خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا - خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا و خرید تجهیزات - خرید مشاغل... 1398/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری صادرات واکسن های انسانی 1398/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری صادرات واکسن های دام و طیور 1398/08/30 رجوع به آگهی
واگذاری صادرات سرم های درمانی ضد عقرب زدگی و ضدمار گزیدگی خود 1398/08/30 رجوع به آگهی
خرید liquid analyzer complete with sampling system h2s 1398/08/30 رجوع به آگهی
تامین Metal analyzer portable xrf 1398/08/30 1398/10/14
خرید البسه بیماران بستری 1398/08/30 رجوع به آگهی
خرید 9 قلم انواع تجهیزات بیمارستانی 1398/08/29 1398/09/20
صفحه 1 از 25