مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی 1398/12/07 رجوع به آگهی
خرید وارنیش سدیم فلوراید 1398/12/07 رجوع به آگهی
خرید دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز دانشکده پرستاری و مامائی 1398/12/07 رجوع به آگهی
خرید خدمات گروه پیراپزشکی و خدماتی بر اساس نفر ساعت در واحدهای تابعه دانشگاه 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی 1398/12/06 1398/12/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید یک دستگاه رادیولوژی ستون سقفی دیجیتال جهت بی... 1398/12/06 1398/12/10
واگذاری خدمات اورژانس اجتماعی 1398/12/06 1398/12/13
Supply Clinical Consumables 1398/12/06 رجوع به آگهی
Supply Clinical Consumables 1398/12/06 رجوع به آگهی
Supply BME spare parts 1398/12/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35