مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بیمه درمان تکمیلی دانشگاه 1399/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور بیمه ای مربوط به بیمه بدنه خودروهای اداری و آمبولانس های داشگاه 1399/09/08
واگذاری امور بیمه ای مربوط به بیمه بدنه خودروها و آمبولانسهای دانشگاه 1399/09/05 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه درمان تکمیلی دانشگاه 1399/09/05 1399/09/11
تمدید بیمه نامه های خود شامل درمان، عمر و حوادث گروهی کارکنان- باربری- بدنه و ثالث خودروها - مسئولیت... 1399/09/05 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات بیمه ای بصورت تجمیع را مطابق با استانداردهای بیمه مرکزی... 1399/09/09
بیمه تکمیلی ( درمانی) عمر گروهی کارکنان، بیمه بدنه و شخص ثالث خودروی شخصی و دولتی 1399/09/04 1399/09/08
- ساخت و نصب پلاک منازل - ساخت، نصب و راه اندازی ده عدد برج نوری روشنایی 12 متری - انجام امور بیمه... 1399/09/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات بیمه جامع مسئولیت مدنی و انجام خدمات بیمه عمر و حادثه و انجام خدمات بیمه تکمیلی درمان 1399/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه تکمیلی (درمانی) عمر گروهی کارکنان ، خودرو شخصی ودولتی 1399/09/08
صفحه 1 از 3