مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بیمه تکمیلی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مسئولیت مدنی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه بیمه مسئولیت مدنی 1400/02/01
مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت مدنی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید بیمه آتش سوزی کارگاه و کارخانجات تولیدی بتن و آسفالت 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه Provision of Employer’s Liability and Personal Accident Insurance 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه پوشش بیمه شخص ثالث 1400/01/26 1400/02/06
مناقصه بیمه مسئولیت مدنی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بیمه نمودن تاسیسات و تجهیزات بهره برداری استان 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه واگذاری بیمه نمودن تاسیسات و تجهیزات بهره برداری استان 1400/01/26 1400/02/01
مناقصه واگذاری بیمه 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام بخشی از امور خسارت درمان 1400/01/25 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات بیمه ای 1400/02/04
مناقصه واگذاری بیمه درمان گروهی پرسنل (بیمه تکمیلی کارکنان) 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه واگذاری امورات بیمه ای خود شامل بیمه های اشخاص (عمر، حوادث و درمان تکمیلی کارکنان و افراد تحت تکفل آنان و بیمه های مسئولیت و بیمه اموال اعم از آتش سوزی ، خودرو و ... 1400/01/25 1400/02/04
مناقصه بیمه ماشین آلات و خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور بیمه تکمیلی درمان گروهی 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام بخشی از امور خسارت درمان 1400/01/24 1400/02/06
مناقصه تأمین آجر منیزیتی 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام بخشی از امور خسارت درمان 1400/01/24 1400/02/06
صفحه 1 از 2