مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای فرش سجاده ای نمازخانه 1398/08/22 1398/08/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای فرش سجاده ای نمازخانه 1398/08/22 1398/08/28
خرید تجهیزات کلاسی و نمازخانه 1398/08/22 1398/08/28
SUPPLY OF GOODS & SERVICES, REPAIRS, MAINTENANCE WORKS AND CONTRACTS 1398/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1