مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تعداد ۳۰ هزار مرغ مادر و خروس پایان دوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید (( تخم مرغ خوراکی )) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مواد غذایی 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید کود پایان دوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 30 عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید 50 عدد کیت آزمایشگاهی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کودهای شیمیایی و آلی مورد نیاز تغذیه باغ های زیتون خود 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مواد غذایی مورد نیاز ندامتگاه های خود 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید انواع جعبه های پودر کیک و پودر نوشیدنی و کاورهای پنیر خامه ای - خرید انواع سینی شانهای سلولزی 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه انجام عملیات باغبانی و تولید محصول باغ 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه - اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه شمال نصرآباد به مساحت ۱۰۰ هکتار 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه واگذاری احداث ساختمان های اداره سوم و چهارم تولید دوم کشاورزی خود 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید وسایل مصرفی مورد نیاز پروژه ترکیب ژنتیکی گوسفند بومی و گاوهای دومنظوره 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه purchase & Installation of varius items 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مستمر و روزانه امور مربوط به نگهداری و زیباسازی و احیای فضای سبز 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه تامین تره بار مصرفی 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه purchase & Installation of various items 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین اقلام (دوخت پیراهن مغز پسته ای ـ دوخت شلوار فاستونی یشمی ـ دوخت شلوار فاستونی سورمه ای ـ دوخت پیراهن سفید و ) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه یک دستگاه ماشین ساچمه زنی به روش کاتینگ (14031 ) خط تولید شبکه به روش ریخته گری پیوسته (14032 ) خط تولید بوش سربی به روش فورچ سرد (14033 ) و دو دستگاه ماشین خمیر مالی بدون باند (14034 ) مورد نی... 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نهاده های دامی خود شامل کنجاله کلزا به مقدار ۱۰۰ تن و ... 1400/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11