مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کود NPK12-12-36 1400/02/05
مناقصه خرید 30 تن برنج 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم پنکونازول 1400/02/05
مناقصه خرید سم بلیس 1400/02/05
مناقصه خرید کود الجیوس 20درصدی مایع 1400/02/05
مناقصه خرید سم رانداپ 1400/02/05
مناقصه خرید کود سکوسترون آهن 6 درصدی جامد 1400/02/05
مناقصه خرید سم امایت 1400/02/05
مناقصه خرید سم گراماکسون 1400/02/05
مناقصه Supply and delivery of fertilizer 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه supply Urea fertilizer 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه Supply Pesticides 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه supplying Fertilizers 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1400/02/04
مناقصه اجرای کامل خاکبرداری، بارگیری و حمل مواد حاصل از عملیات خاکی با کامیون و تخلیه در محل کمپوست 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه انجام امور خدماتی-پشتیبانی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه آماده عقد قرارداد انبارداری (سوله، سیلوی فلزی) مکانیزه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات کودروبی، بسترسازی، شارژبستر و شعله افکنی دامپروری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نشاسته گندم 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات سمپاشی مزارع شرکت 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15