مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای پروژه لباس حریق کاپشن و شلوار- کلاه ایمنی msa- چکمه- دستکش 1400/02/02 1400/02/21
مناقصه ماشین بولت جهت پمپ های فایر 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه procurement of PU Foam raw material 1400/02/02 رجوع به آگهی
مناقصه PROCUREMENT OF COMPLETE NOMEX SUIT FOR AIRCRAFT FIRE FIGHTING 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه کاربری سازی خودروی آتش نشانی 1400/02/01 1400/02/05
مناقصه SOHAR LNG-Upgradation of Ships Fire Alarm System as Obsolete 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی (اطفایی، امدادی، انفرادی و الکترونیکی - ارتباطی) 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کانکس اقامتی ضد انفجار 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و کمکهای اولیه مراقبتهای پزشکی و ـ ارائه خدمات ایمنی و آتش نشانی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید STOP VALVE آتش نشانی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت مخزن عمودی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه تامین Fluke gas leak detector & thermal camera 1400/02/01 1400/02/11
مناقصه تکمیل ساختمان -احداث نگهبانی و سالن آموزش و آمادگی جسمانی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی 1400/02/18
مناقصه Fire Fighting Hose Valve 1400/02/09
مناقصه خرید Fire Water Monitor 1400/02/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید Standard Fire Kit 1400/02/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 1دستگاه Fire Fighting Diesel Engine Pump 1400/02/09
مناقصه خرید لود باستر 1400/02/06
مناقصه Fire Fighting Diesel Engine Pump 1400/02/09
صفحه 1 از 9