مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث خوابگاه الیگودرز 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم محور شهرکرد-شلمزار به طول 13.36 کی... 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهسازی سه راهی گوشکی - پل قرح به طول 5.8 کیلومتر 1398/11/03 1398/11/08
احداث واریانت گردنه به طول 6.2 کیلومتر 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث باند دوم محور بلداجی - گلوگرد به طول 8.1 کی... 1398/11/03 1398/11/08
عملیات اجرایی بهسازی محور 1398/11/03 1398/11/09
خط تغذیه و شبکه توزیع روستاها 1398/11/03 1398/12/07
بهسازی استخر - بهسازی سالن 1398/11/03 1398/11/08
احداث تقاطع غیر همسطح و پل تقاطع -تعریض ورودی 1398/11/03 1398/11/08
واگذاری پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباطات شبکه فیبرنوری از طریق مشارکت... 1398/11/03 1398/11/13
صفحه 1 از 58