مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات کمپرسور هوای پرتابل برقی به همراه تابلو - کابلها و متعلقات 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر چاه، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدسومتری در منطقه - عملیات حفر چاه، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدسومتری در منطقه - عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعابات آب... 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات عمرانی سطح شهر 1400/01/30 1400/02/13
مناقصه تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی سطح استان - اجرای خط انتقال آب و تجهیز ایستگاه پمپاژ آبرسانی - احداث مخزن زمینی 2000 مترمکعبی و محوطه سازی و حصارکشی شهر - اجرای خط انتقال ، احداث مخزن آب روستا 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ابنیه 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه اجرای سایت منازل سازمانی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات بهره برداری، تعمیرات، نگهداری جاری O & M واحدها و کلیه تجهیزات جانبی 1400/01/30 1400/02/11
مناقصه عملیات احداث سد 1400/01/30 1400/02/06
مناقصه واگذاری احداث و تکمیل بخشی از راه روستاها و تکمیل بخشی از عملیات روسازی و آسفالت محورهای روستایی و احداث راه روستایی و ترانشه برداری جهت بازگشایی و ایمن سازی محورهای منتخب روستایی 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه احداث پاتوق های محلی، ساماندهی و بهسازی میادین و محورها، مرمت ابنیه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه طرح و اجرای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (سامانه cmms) 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه تجاری / اداری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه طرح Anti Icing در توربین 1400/02/07
مناقصه واگذاری پروژه خط لوله 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح Anti lcing سه دستگاه توربین 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه بازرسی و تعمیرات کمپرسور گاز زیمنس 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه ساخت برج 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری از بیمارستان 150 تختخوابی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل رصدخانه و آسمان نما 1400/01/30 1400/02/09
مناقصه پروژه تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری (تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری شهر) 1400/01/30 1400/02/11
صفحه 1 از 22