مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد مخزنی 1399/09/05 رجوع به آگهی
پروژه فاضلاب ـ طراحی ، ساخت ، راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب 1399/09/05 رجوع به آگهی
بروزرسانی سیستم F&G , ESD 1399/09/05 رجوع به آگهی
انتخاب سرمایه گذار و ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت مرکز 1399/09/05 1399/09/17
انتخاب سرمایه گذار و ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت مرکز محله 1399/09/05 1399/09/17
اجرای عملیات گازرسانی به محور 1399/09/05 1399/09/12
انجام خدمات نظارت کارگاهی 1399/09/05 1399/09/19
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث جاده جایگزین سد تراز لالی 1399/09/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرایی قطعه یک کنارگذرشرقی بناب 1399/09/12
واگذاری طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب 1399/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 46