مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی، تدارکات و اجرا تحت نظارت شرکت ماشین سازی 1398/07/01 رجوع به آگهی
تامین خدمات نمودار گیری به روش cal out 1398/07/01 1398/07/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه سروش سنندج با کاربری مسکونی به مساحت 14368... 1398/07/01 1398/07/10
سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری مجموعه مسکونی و تجاری، اداری 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای شبکه، نصب ایستگاه و حفاظت کاتدیک 1398/07/01 رجوع به آگهی
عملیات آسفالت ـ احداث و تکمیل ـ تکمیل زیرسازی ـ تکمیل عملیات آماده سازی اراضی هفت هکتاری ـ احداث 2 ع... 1398/06/31 رجوع به آگهی
تدوین ضوابط و دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مستحدثات بندری 1398/07/01 1398/07/10
واگذاری انجام عملیات لوله گذاری و احداث آدم روهای شبکه جمع آوری فاضلاب 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری احداث و تجهیز ایستگاه پمپاژ فاضلاب و ساختمان های جنبی 1398/07/01 1398/07/08
عملیات تکمیل خط انتقال آب 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15