مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزيابي کيفي خرید 3 دستگاه اندازه گیری بوی گاز با قابلیت سنجش ماده بودار کننده تولید داخل 1399/09/15
خرید تجهیزات هتلینگ - خرید تجهیزات پزشکی ( الکتروکاردیوگراف، پالس اکسی متر، مانیتور بدساید، کاپنوگرا... 1399/09/09 رجوع به آگهی
فراخوان جذب ایده ها و محصولات فناورانه در زمینه مواد و تجهیزات پزشکی 1399/09/09 رجوع به آگهی
Online Gas Chromatograph(Complete With Accessories & Spares) 1399/09/09 رجوع به آگهی
خرید و نظارت بر نصب یک دستگاه بالمیل تر با متعلقات 1399/09/09 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات هتلینگ خرید تجهیزات پزشکی ( الکتروکاردیوگراف، پالس اکسی متر، مانیتور بدساید، کاپنوگراف،... 1399/09/08 رجوع به آگهی
دستگاه توالی یاب اسیدهای نوکلئیک 1399/09/09 رجوع به آگهی
خرید و تأمین ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز مرکز پزشکی آموزشی و درمانی 1399/09/09 1399/09/19
purchase of different items under PSDP Project. 1399/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه Real Time PCR مورد نیاز معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم... 1399/09/17
صفحه 1 از 14