مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه بهره برداری و نگهداری دستگاه های کلرزنی شستشوی تاسیسات آبرسانی، کلرسنجی و نمونه برداری آب 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه تکمیل و راه اندازی آزمایشگاه، دربهای مورد نیاز آزمایشگاه سطح ۳ 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد ۶ دستگاه تجهیزات پزشکی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه قطعات یدکی P/F BENTLY VI BRATION MEASUREI NG SYSTEM 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یک دستگاه سونوگرافی رنگی پرتابل بیمارستان تامین اجتماعی شفاء سمنان 1400/09/06 1400/09/11
مناقصه خرید کیت ارتقاء دیجیتال رادیولوژی پرتابل 1400/09/06 1400/09/11
مناقصه تامین اجرای فضای تولید اتاق تمیز 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب،راه اندازی و آموزش 2 دستگاه بی خطر ساز پسماند بیمارستانی 1400/09/06 1400/09/08
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات آزمایشگاه محور های 1400/09/06 1400/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کیت ارتقائ دیجیتال رادیولوژی 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه خرید دو دستگاه بی خطرساز پسماند پزشکی به روش بخار همراه با دو دستگاه مولد بخار جهت بیمارستان 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی آنالایزرهای محیط زیست مجتمع (دودکش ها) 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه عملیات اجرایی احداث و تجهیز ساختمان آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن مجتمع مس 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه Supplying Valves Test and Repair equipment 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه Annual Maintenance Contract of Mechanical, Laboratory and Instrument Systems at AUGF, MPDD 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه Decontamination of Radioactive laboratory areas in KARP & KARP-II 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوازم ابزارپایش مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه عملیات اجرایی احداث و تجهیز ساختمان آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه تامین و نصب تجهیزات پایش آنلاین آلاینده های زیست محیطی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین تجهیزات کالیبراسیون ابزار دقیق 1400/09/04 1400/09/09
صفحه 1 از 10