مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و نصب تهویه مطبوع VRF ساختمان اداری 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور بهره برداری و نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات جایگاه CNG 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه مدیریت و بهره برداری و نگهداری از جایگاه CNG به مدت یک سال به صورت استیجاری 1400/09/06 1400/09/20
مناقصه بهره برداری از ایستگاه CNG 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه سوخت گاز خودرو cng 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری، نگهداری و مدیریت فروش گاز CNG و تامین نیروی اپراتوری جایگاه سی ان جی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه cng 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه های سی ان جی 1400/09/03 1400/09/24
مناقصه اجاره جایگاه سی ان جی 1400/09/03 1400/09/20
مناقصه واگذاری امورات نگهداری و بهره برداری و عرضه و فروش مداوم گاز فشرده CNG در جایگاه گاز طبیعی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/03 1400/09/15
مناقصه حفظ و نگهداری و بهره برداری از جایگاه CNG 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر اساسی مخازن و تجهیزات ایستگاه تقویت فشار ضعیف 1400/09/03 1400/09/20
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه 2000 تن کک متالوژی LF- ایجاد تاسیسات ذخیره سازی، انتقال و توزیع جهت سیستم جایگزین گاز طبیعی (SNG, LPG, CNG) - 200 تن فروسیلیس 10-60میلمیتر 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجاره جایگاههای سی ان جی 1400/09/02 1400/09/24
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه گاز طبیعی CNG 1400/09/02 1400/09/18
صفحه 1 از 4