مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات عمومی و نظافتی 1397/12/28 رجوع به آگهی
واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1397/12/27 رجوع به آگهی
خدمات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات اداری و نگهبانی - واگذاری حجمی امورات قرا... 1397/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور خدماتی(نظافت, ارسال و مراسلات نامه های اداری, جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات فن... 1397/12/26 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت، ارسال و مراسلات نامه های اداری، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات ف... 1397/12/26 1398/01/10
قرارداد حمل و نقل و توزیع شهری محمولات پروتئینی 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت، ارسال و مراسلات نامه های اداری، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات ف... 1397/12/23 1398/01/07
بهره برداری ازتاسیسات آب و فاضلاب - حفاظت و حراست از تاسیسات آبرسانی - قرائت و توزیع قبوض امور ابفا... 1397/12/25 1398/01/11
واگذاری کلیه امور خدمات 1397/12/23 1398/01/08
واگذاری کلیه امور خدماتی (نظافت، ارسال و مراسلات نامه های اداری، جابجایی لوازم اداری و انجام خدمات ف... 1397/12/23 1398/01/06
صفحه 1 از 4