مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات موتوری شهرداری 1399/09/13 1399/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری کلیه خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب بان... 1399/09/18
انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات ،انجام خدمات شناسایی، جمع آوری و تبدیل به... 1399/09/13 1399/09/15
انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات ،انجام خدمات شناسایی، جمع آوری و تبدیل به... 1399/09/12 1399/09/15
انجام خدمات توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات متفرقه 1399/09/12 1399/09/20
انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورت حساب وصول مطالبات، انجام خدمات شناسایی، جمع آوری و تبدیل به... 1399/09/12 1399/09/15
عملیات 2.400.000 مورد قرائت کنتور در اقطار مختلف و چاپ و توزیع قبوض آب و فاضلاب و بازدید کنتور 1399/09/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات ، انجام خدمات شن... 1399/09/12 1399/09/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت 000/358/2 کنتورو توزیع قبوض 1399/09/17
احداث ایستگاههای پمپاژ- راهبری،بهره برداری،تعمیر و نگهداری و ترمیم و بازسازی تاسیسات آب و رفع اتفاقا... 1399/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5