مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Solar Energy System 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید برق از طریق احداث نیروگاه 4/5 مگاواتی در منطقه 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه انتخاب عامل توسعه خوشه صنایع چوبی و مبلمان - مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی-احداث قسمتی از شبکه توزیع گازرسانی در فاز توسعه شهرک صنعتی و... 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه خرید یک قلم ACTUATOR اکچویتور گاز سوخت توربو ژنراتور سولار 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث( طراحی و اجرا ) سامانه فتو ولتائیک در ساختمان اداری 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث( طراحی و اجرا ) سامانه فتو ولتائیک در ساختمان اداری 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه خرید یک قلم Actuator گاز سوخت توربو ژنراتور سولار 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه أحداث نیروگاه فتوولتائیسک ۱۰ مگاواتی 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه تجدید مناقصه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاهها 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه P/F SOLAR GAS TURBINE, MODEL MDG-1200 REF,... 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک قلم Actuator گاز سوخت توربو ژنراتور سولار 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه جایجایی نیروگاه خورشیدی احداث شده در محدوده ساختمان های متعلق به خود 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه P/F SOLAR GAS TURBINE, MODEL MDG-1200 REF 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه p/f"solar" gas turbine 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه purchase (Consumable Stores, Plastic Pots, LED Lights, Refrigerator, Hot Air Oven, Generator, Solar System & Stabilizer) 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه احداث نیروگاه فتوولتائیک 10 مگاواتی 1400/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1