مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Consultant for Analyzing the Feasibility of Special Tourism Zone 1398/01/31 رجوع به آگهی
Advisory & Consultancy services 1398/01/31 1398/02/20
انجام مطالعات مرحله اول تونل مسیر پایانه ها و توقفگاه مسیر اصلاحی خط ۳ قطار شهری 1398/01/31 1398/02/15
CONSULTANCY SERVICES FOR MAINSTREAMING OF HIV/AIDS, STI, TB MITIGATION AND GENDER ASPECTS IN THE PRO... 1398/01/31 1398/02/17
CONSULTANCY SERVICES FOR FEASIBILITY STUDY, ENVIRONMENTAL & SOCIAL IMPACT ASSESSMENT, DETAILED ENGIN... 1398/01/31 1398/02/17
CONSULTING SERVICES ROAD UPGRADING PROJECT 1398/01/31 1398/02/13
تخریب ساختمان موجود، گودبرداری و اجرای سازه نگهبان، زهکشی، اجرای اسکلت و سقف های پروژه مرکز، تکمیل ر... 1398/01/31 رجوع به آگهی
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), ESMP & RAP Studies 1398/01/29 1398/02/25
Consultancy Services For Preparation of Master Plan of Town - Urban Planning and Development Departm... 1398/01/28 1398/02/09
Capacity gap analysis of the Roads Department Ministry of Regional Development and Infrastructure 1398/01/28 1398/02/18
صفحه 1 از 5