مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام خدمات نظارت بر عملیات اجرایی و سرمایه گذاری پروژه ه... 1397/10/29 1397/11/04
خرید خدمات مشاوره بازنگری طرح جامع شهر 1397/10/29 1397/11/06
پشتیبانی (3 سال) طرح تفصیلی-مطالعه و طراحی بافتهای فرسوده 1397/10/29 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور انجام مطالعه، طراحی و تدوین طرح جامع توسعه ITS 1397/10/29 1397/11/15
انتخاب مشاور جهت بازنگری خطوط قطار 1397/10/29 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره : ارزیابی واحدهای ستادی شرکت با استفاده از مدل تعالی WE 1397/10/27 1397/11/03
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی-آسفالت محورها-بازنگری طرح جامع 1397/10/27 1397/11/06
نظارت زیرسازی باقیمانده عملیات راه آهن 1397/10/26 1397/11/10
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی پل دوم ورودی شهر - آسفالت محورها - خرید خدمات مشاور qcbs بازنگری طرح ج... 1397/10/26 1397/11/06
واگذاری پروژه ارائه خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1397/10/26 1397/11/03
صفحه 1 از 5