مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری طراحی و اجرای پروژه های شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه بطراحی پاتوق گردشگری محله 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی ، تهیه و پیاده سازی پروژه های اتوماسیون 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات نظارت و بازرسی فنی بر عملیات پیمانکاران بهره برداری و پروژه های اجرایی پروژه های تعمیرات و نگهداری و پیاده سازی و اجرای (Condition Monitoring (CM 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، تهیه و پیاده سازی پروژه های اتوماسیون 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی اراضی و باغی تا مرحله تثبیت 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه - پروژه خرید و پخش آسفالت دستی در معابر 1400/09/14 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و پیاده سازی سامانه جامع و اپلیکیشن هوشمند خدمات حمل و نقل بار 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه و پیاده سازی سامانه جامع و اپلیکیشن هوشمند خدمات حمل و نقل بار درون شهری 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه عکس برداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 100 حریم شهر 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عکس برداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 100 حریم شهر 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عکسبرداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 1:5000 حریم شهر مشهد 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه ارایه خدمات و نظارت بر نحوه اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی gis و همچنین انجام خدمات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه pm 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه عکسبرداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 15000 حریم شهر 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مشاوره مطالعات اکتشاف تکمیلی در محدوده معدن سرب و روی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات ممیزی املاک وتطبیق وادغام محدوده مشخص 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت به مساحت تقریبی 324428 هکتار 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه for “climate-land use-energy-water nexus analysis with integration of socio-economic considerations in Sistan-and-Baloochestan province 1400/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3