مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
services for Mapping Underground Utility Lines beneath the R-LNG Pipeline Route 1399/09/10 رجوع به آگهی
تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/10 1399/09/14
نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه ها و قطعات ملکی وبرداشت عوارض خطی عرصه ساز 1399/09/10 1399/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گ... 1399/09/10 1399/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گ... 1399/09/10 1399/09/17
تهیه و جانمایی نقشه بافت مناطق مسکونی روستایی 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری حد نگاری پلاکهای ثبتی، تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت مربوط به محدوده جغ... 1399/09/10 1399/09/13
استقرار واحد آزمایشگاه به منظور انجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و کنترل کیفی خاک ، بتن ،... 1399/09/10 رجوع به آگهی
اسقرارواحدهای آزمایشگاهی درسطح استان به منظورکنترل کیفیت عملیات اجرایی پروژه های راهسازي ، تونل ، تق... 1399/09/24
مناقصه عمومی دو مرحله ای حد نگاری پلاکهای ثبتی تطبیق و مستند سازی اراضی ملی تا مرحله تثبیت مربوط به... 1399/09/13
صفحه 1 از 10