مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان سرمایه گذاری ، طراحی ، احداث ، بازسازی و تکمیل بهره برداری 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای باقیمانده کنار گذر 1400/01/31 1400/02/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،حمل،اجرای زیرسازی،فونداسیون،نصب و راه اندزی مخازن پیش ساخته سه لایه استوانه ای عمودی 1400/02/07
مناقصه پروژه عملیات تکمیل پارک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تکمیل پارک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه حفاظت و انتظامات کارخانه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای آسفالت 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه اصلاح کندرو بلوار 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای سنگ فرش پارک 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دیوار محوطه ساختمان بخشداری 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه اجرای آسفالت گرم روستاها 1400/01/31 1400/02/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری معابر شهر 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری معابر هر جعفر آباد 1 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه بهسازی بوستان 1400/02/09
مناقصه تخریب ساختمان قدیمی آموزشگاه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه فاز سوم تخریب و نوسازی و جدولگذاری مناطق 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مدرسه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های عمرانی تکمیل مجموعه تفریحی و گردشگری پارک و تکمیل بوستان و تکمیل و ادامه کانال سنگی و جدول گذاری 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه بهسازی آیلند وسط بلوار 1400/01/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36