مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
14 کیلومتر شبکه و نصب 350 عدد انشعاب پراکنده شهری و روستایی و مرغداریها 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیر و بازسازی پنج عدد Dray gas seal dgs کمپرسور گازی 1397/11/03 رجوع به آگهی
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین 1397/11/03 رجوع به آگهی
واگذاری 1104 متر خط انتقال گاز جدید مجتمع خدمات رفاهی 1397/11/02 رجوع به آگهی
خدمات هفت کیلومتر نقاط پراکنده شبکه گازرسانی و 200 انشعاب فولادی پلی اتیلن شهرستان 1397/11/03 رجوع به آگهی
خدمات تهویه, تبرید سبک و سنگین و اپراتور و تعمیرات و نگهداری آسانسورها و آبشیرین کن ها 1397/11/03 رجوع به آگهی
کنتورخوانی و توزیع صورتحساب مشترکین... 1397/11/03 1397/11/17
پروژه تعمیر خط لوله 6" آب زائد نمکزدایی 1397/11/03 1397/11/06
نگهداری و تعمیرات سیستمهای مخابراتی، امور اداره روابط عمومی و فعالیتهای اداره تدارکات و امور کالا 1397/11/03 رجوع به آگهی
Construction of Servant Quarter for MT-2/7 at A-7 Terminal 1397/11/03 1397/11/29
صفحه 1 از 26