مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
توسعه شبکه و نصب انشعاب روستاهای متفرقه 1399/09/04 رجوع به آگهی
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح مناطق گازرسانی 1399/09/04 1399/09/08
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فش... 1399/09/04 رجوع به آگهی
ساخت، تجهیز وتکمیل اتاقهای مانیتورینگ ایستگاهها 1399/09/04 1399/09/20
واگذاری تعمیر و بهسازی یک دستگاه کوره زباله سوز جامد سوز 1399/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات امداد ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی....در سطح شهرستان ب... 1399/09/19
انجام عملیات امداد, نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع, ایستگاه های تقلیل فش... 1399/09/04 رجوع به آگهی
تجدید مناقصه تخریب و کف سازی بخشی از بتن محوطه بارگیری انبار نفت 1399/09/04 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات فلزی و پلی اتیلن بصورت پراکنده در شهرستان کبودر... 1399/09/12
فراخوان ارزیابی کیفی احداث شبکه توزیع و نصب انشعابات فلزی و پلی اتیلن بصورت پراکنده در شهرستان رزن 3... 1399/09/11
صفحه 1 از 53