مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات عمومی منطقه 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه ساخت، نصب و راه‌اندازی یک پکیج پرتابل 1400/02/06
مناقصه شبکه پلی اتیلن جهت توسعه شبکه به روش PC 1400/02/01
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات خطوط لوله 1400/02/05
مناقصه واگذاری پروژه خط لوله 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح Anti lcing سه دستگاه توربین 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه بازرسی و تعمیرات کمپرسور گاز زیمنس 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه ساخت برج 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ماسه سایی و رنگ آمیزی تجهیزات، ساختارها و خطوط لوله در تاسیسات خشکی 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه نصب 2000 عدد کنتور و رگلاتور 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 550 علمک پراکنده و متمرکز و اجرای 3000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان 1400/02/01
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای 21450 متر شبکه و 1000 انشعاب 1400/02/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تهیه مصالح و اجرای 21200 متر شبکه و 2000 انشعاب 1400/02/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شبکه خط تغذیه 1400/02/01
مناقصه تعمیرات اساسی ویبروالکترو موتورهای الک لرزان 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و ساخت یک عدد پکیج پرتابل 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه پیمانکاری نظافت و خدمات پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری و جمع آوری پسماندها و سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکال، مکانیکال، گازرسانی و اعلام و اطفای حریق 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی سیویل در تلمبه خانه 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23