مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی قطعه دوم 1397/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری طراحی و اجرای ابنیه، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق ،... 1397/10/29 رجوع به آگهی
طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/10/29 رجوع به آگهی
MASK, FACE DISPOSABLE,3 PLY TIE ON. 1397/10/27 1397/11/16
طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، ساخت، حمل ، نصب ، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی و کنترل و ابزار دقیق،... 1397/10/27 1397/11/01
عملیات اجرایی قطعه دوم محور 1397/10/27 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکار (طراحی و ساخت) برای طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1397/10/27 1397/11/07
وگذاری برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه 1397/10/27 رجوع به آگهی
برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی 1397/10/27 1397/11/15
Supply Chemical / Ingredients 1397/10/26 1397/11/22
صفحه 1 از 8