مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه گروههای گشت و بازرسی منابع آب زیرزمینی و سطحی حوضه دریاچه 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای دستمزدی اسکلت بتنی و سقف وافل بلوکهای تجاری مسکونی با زیربنای حدودا ۱۴/۳۰۰ مترمربع 1400/09/16 1400/09/21
مناقصه واگذاری پروژه تکمیل عملیات تعریض و بهسازی باند 1400/09/16 1400/09/21
مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه و خطوط انتقال آب 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه واگذاری تهیه مصالح، لوله گذاری و احداث مخازن مربوطه در زون شرقی لاین 2 از لیلی خانه تا مخزن ذخیره 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث راه روستایی 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه پروژه سفتکاری 120 واحدی 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه جذب خیر یا سرمایه گذار 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات لوله کشی خطوط روزمینی، ساخت و نصب ساپورت پروژه پترو پالایشگاه 1400/09/15 1400/09/24
مناقصه واگذاری اجرای قطعه اول 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه انجام عملیات امداد ،نگهداری و تعمیرات تاسیسات 1400/09/15 1400/10/01
مناقصه احداث دانشکده پزشکی - احداث دانشکده پیراپزشکی - احداث دانشکده پرستاری مامایی - احداث دانشکده بهداشت و تغذیه 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خطوط انتقال تحت فشار ایستگاههای پمپاژ فاضلاب مساکن 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث قطعه 3 محور میامی - جیلان 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ و انشعابات 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات امداد ، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع ، ایستگاههای تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ ، جابجایی ، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، و... 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای خط انتقال آب از تصفیه خانه آب روستایی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه انجام خدمات برق و ابزار دقیق مورد نیاز نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز 1400/09/15 1400/09/30
مناقصه عملیات برون سپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری ( شامل عملیات نگهداری و تعمیرات، تامین آب ، رفع حوادث شبکه توزیع، خطوط انتقال و انشعابات آب و حفظ و حراست از تاسیسات منابع تولید و مخازن و کنترل شبک... 1400/09/15 1400/09/22
صفحه 1 از 15