مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام لوکیشن سازی چاه های جدید 1399/09/12 رجوع به آگهی
اجرای پروژه مسکونی ۶۰۰ واحدی 1399/09/12 1399/09/20
انجام ارزیابی کیفی به منظور تهیه لیست کوتاه برای انجام عملیات اجرایی فاز دوم تکمیل ترومای مرکز آموز... 1399/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری تامین مالی، طراحی، تدارک، ساخت، بهره برداری و انتقال پروژه توسعه ایستگاه راه آهن 1399/09/08 1399/09/22
شناسایی پیمانکاران اجرایی و شرکت های فعال در حوزه تصفیه خانه فاضلاب -تصفیه پساب صنعتی 1399/09/08 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات اجرایی مسکن مهر 96 واحدی 1399/09/08 رجوع به آگهی
ساختمان اداری - احداث کانال - احداث کانال مسجد - احداث بلوار - پیاده روسازی 1399/09/08 رجوع به آگهی
تامین نیاز مالی طرح بازسازی و نوسازی بخشی از خط ریلی محور- طرح بازسازی و نوسازی 45 کیلومتر از خط آهن... 1399/09/08 1399/09/22
تامین نیاز مالی طرح بازسازی و نوسازی بخشی از خط ریلی 1399/09/08 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات اجرایی مسکن مهر 96 1399/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4