مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی و جذب سرمایه گذار ساخت ،تجهیز و بهره برداری پروژه بیمارستان220 تختخوابی 1398/05/28 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت 1398/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری طرح های عمرانی 1398/05/26 رجوع به آگهی
ساخت و تکمیل پروژه های باقیمانده مسکن 1398/05/22 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت احداث، بهره برداری و انتقال (BOT) پارکینگ و فضای تجاری سایت های دانش... 1398/05/20 1398/05/30
احداث مجتمع تجاری-مسکونی 1398/05/22 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت - پروژه سروش با کاربری مسکونی به مساحت 14368 مترمربع و زیربنای 78905 مترمربع 1398/05/20 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت پروژه تجاری - مسکونی قطعه 63 تفکیکی - مشارکت در ساخت پروژه مسکونی 1398/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی بیمارستان 1398/05/20 رجوع به آگهی
مشارکت در ساخت پروژه تجاری - مسکونی قطعه 63 تفکیکی - مشارکت در ساخت پروژه مسکونی - مشارکت در ساخت پر... 1398/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3