مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات طراحی و تکمیل مجتمع تجاری بصورت مشارکتی 1397/11/03 1397/11/10
واگذاری احداث مجتمع قضایی مرکز 1397/10/30 1397/11/06
فراخوان شناسایی پیمانکاران، انبوه سازان و توسعه گران دارای صلاحیت جهت اجرای پروژه های مشارکتی و بازآ... 1397/10/30 رجوع به آگهی
احداث مجتمع قضایی 1397/10/30 1397/11/06
فراخوان احداث مجتمع قضایی 1397/10/29 رجوع به آگهی
انتخاب شریک سازنده(مشارکت درساخت) از شرکتهای دارای صلاحیت جهت انجام پروژه ساخت 5 واحد تجاری 1397/10/26 رجوع به آگهی
احداث مجتمع قضایی 1397/10/26 رجوع به آگهی
اجرای پروژه شهر خودرو نسبت به انتخاب سرمایه گذار 1397/10/24 رجوع به آگهی
احداث 64 بلوک مسکونی, ساختمان های عمومی و تاسیسات زیر بنایی 1397/10/17 رجوع به آگهی
فراخوان جهت عملیات ساختمان و نصب با معرفی تامین کننده مالی PC+F 1397/10/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2