مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی به صورت مشارکتی مساحت 10785 متر مربع و طراحی و تامین تجه... 1398/01/28 1398/02/06
انجام خدمات تهیه طرح های تفصیلی, تدارکات و انجام عملیات اجرایی پروژه به مساحت 60.000 مترمربع محوطه س... 1398/01/28 رجوع به آگهی
احداث مجتمع تجاری در زمینی به مساحت تقریبی 2500مترمربع بر روی موقوفه، احداث مجتمع تجاری و خدماتی در... 1398/01/27 1398/02/02
انجام خدمات تهیه طرح های تفصیلی, تدارکات و انجام عملیات اجرایی پروژه سبزه میدان به مساحت حدود 60.000... 1398/01/28 1398/02/11
طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه مسکونی به صورت مشارکتی - طراحی و تامین تجهیزات و اجرای پروژه تجا... 1398/01/27 1398/02/06
واگذاری انجام عملیات خاکی و تحکیم بستر پروژه احداث مخازن ده میلیون بشکه ای 1398/01/26 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات خاکی و تحکیم بستر پروژه احداث مخازن ده میلیون بشکه ای 1398/01/26 رجوع به آگهی
طرح و ساخت EPC جهت انجام مطالعات، طراحی، تامین مصالح و ادوات و تجهیزات و عملیات اجرایی پایانه جنوبی... 1398/01/19 1398/01/31
شناسایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در طرح احداث ناحیه صنعتی 1398/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1