مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Solid Waste Project 1398/01/31 1398/03/14
Asphaltic Wearing Course and replacement of damaged expansion joints of Bridge , Construction of Cu... 1398/01/31 1398/02/18
تهیه مصالح و لوله گذاری خط انتقال آب - تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع و مخازن - تهیه مصالح و احد... 1398/01/31 رجوع به آگهی
تولید و آبرسانی شهرها و نگهداری شبکه و اصلاح شبکه - و قرائت کنتور و پخش قبوض 1398/01/31 1398/02/05
خرید خدمات مشاوره مطالعات اسکله دریابانی 1398/01/31 1398/02/08
عملیات بهره برداری ـ نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب - مخازن و ... / نگهداری و بهره بردار... 1398/01/31 1398/02/05
جابجایی خطوط انتقال آب ـ زهکشی و هدایت آبهای سطحی ـ احداث ایستگاه پمپاژ آب 1398/01/31 1398/02/11
Consultant for Analyzing the Feasibility of Special Tourism Zone 1398/01/31 رجوع به آگهی
consultancy services for preparation of BOQ, specifications & drawings and supervision of Fire Safet... 1398/01/31 1398/02/13
PROCUREMENT/MANUFACTURING OF RUNNER, BOTTOM RING, PIVOT RING & WICKET GATES FOR UNIT NO 3 & 4 OF CHI... 1398/01/31 1398/02/25
صفحه 1 از 38