مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه برون سپاری امداد و حوادث و تعمیرات تاسیسات آبرسانی 1400/09/06 1400/09/11
مناقصه کاهش آثار سوء زیست محیطی گازهای گلخانه ای و توسعه ظرفیت تولید انرژی از پسماند 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه آبرسانی به مجموعه روستاها - اجرای شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری در زمین های سنگی (پیکوری)، بارگیری و حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا محل دپو 1400/09/06 1400/09/16
مناقصه مدیریت بهینه و بازیافت حداکثری پسماندهای شهری 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه احداث شبکه فاضلاب در نقاط مختلف 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اصلاح و بازسازی تصفیه خانه آب 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری و نگهداری دستگاه های کلرزنی -شستشوی تاسیسات آبرسانی -کلرسنجی و نمونه برداری آب 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام خدمات نقشه برداری و مطالعه حد بستر موردی رودخانه های شهرستان 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان ها 1400/09/06 1400/09/11
مناقصه شناسایی پیمانکار جهت تفکیک پسماند از مبدا 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای مخزن 200 مترمکعبی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مدیریت بهره برداری شبکه فاضلاب 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب - اجرای بخشی از خط انتقال فاضلاب 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری و نگهداری دستگاه های کلرزنی شستشوی تاسیسات آبرسانی، کلرسنجی و نمونه برداری آب 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه عملیات تکمیلی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه خرید 2 دستگاه پمپ لجن برگشتی تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب 1400/09/06 1400/09/11
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه احداث دیوار حفاظتی - احداث دیوار حائل، ضامن وز هکش - تهیه و اجرا خط کشی با رنگ سرد ترافیکی 1400/09/06 1400/09/10
صفحه 1 از 49