مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
SUPPLY OF A CARGO OF 30,000 MT PLUS/MINUS 5 PCT OF HIGH SULPHUR FUEL OIL 180 CST 1398/11/07 رجوع به آگهی
SUPPLY OF COMBINED CARGOES OF 1,564,500 BBLS -5/+10% OF GASOLINE (92 UNL) AND 535,500 BBLS -5/+10 %... 1398/11/07 رجوع به آگهی
SUPPLY OF A COMBINED CARGO OF 130,000 BBLS -5%/+10% OF GAS OIL (0.05% MAX SULPHUR) AND 160,000 BBLS... 1398/11/05 رجوع به آگهی
Supply of Fuel Petrol & Diesel 1398/11/03 رجوع به آگهی
Fuel provision 1398/11/03 رجوع به آگهی
Supply Diesel Fuel for office Generator 1398/10/30 رجوع به آگهی
SUPPLY 75 TONS OCTAN BOOSTER FOR GASOLENE M.M.T 1398/10/28 رجوع به آگهی
SUPPLY OF COMBINED CARGOES OF 1,564,500 BBLS -5/+10% OF GASOLINE (92 UNL) AND 535,500 BBLS -5/+10 %... 1398/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1