مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply FWA for SCI Vehicle Fuel & Oil 1398/06/27 رجوع به آگهی
(Procurement Of Natural Gas( Project To Bridge The Gap Between The Purchase & Sale Of NaturalGas 1398/06/16 رجوع به آگهی
Provision of Petrol & Diesel 1398/06/13 رجوع به آگهی
SUPPLY OF A CARGO OF 300,000BBLS +10%/-5% GASOLINE - 92 UNL 1398/06/09 رجوع به آگهی
SUPPLY OF A COMBINED CARGO OFBBLS MINUS 5 PCT ANDPLUS 10 PCTOF GAS OIL 1398/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1