مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
برون سپاری تامین اتصالات انشعاب به همراه عملیات نصب و تغییر قطر و اصلاحات انشعاب 1399/08/05 1399/08/06
SUPPLY,INSTALLATION AN.comMISSIONING OF ADVANCE.irRIGATIO.netWORKS AND PUMPING UNITS FOR THE DEVELOP... 1399/08/03 رجوع به آگهی
SUPPLY,INSTALLATION AN.comMISSIONING OF ADVANCE.irRIGATIO.netWORKS AND PUMPING UNITS FOR THE DEVELOP... 1399/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و نصب 2000 فقره انشعاب فاضلاب خانگی ملارد 1399/08/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی رپرگذاری رودخانه های زرینه رود و آجرلو 1399/08/10
واگذاری پروژه تکمیل مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب 1399/08/03 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات برطرف نمودن حوادث انشعابات، شبکه توزیع، خطوط انتقال، بازسازی انشعابات و نصب انشعابات... 1399/08/03 1399/08/08
فراخوان ارزيابي کيفي عملیات اجرایی باقیمانده راه های روستایی جایگزین سد شهریار 1399/08/12
Supply, Installation, Testing and Commissioning of Demi-Water Treatment Plant (RO). 1399/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای برون سپاری تامین اتصالات انشعاب به همراه عملیات ن... 1399/08/06
صفحه 1 از 34