مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل نواقصات آبرسانی 1398/06/28 1398/07/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال دوم و سوم – خط گناوه و کلیه تاسیسا... 1398/06/28 1398/07/04
تکمیل نواقصات آبرسانی مجتمع 1398/06/28 1398/07/04
اجرای کف بند تثبیت بستر و دیوار حفاظتی رودخانه-اجرای عملیات آسفالت 1398/06/28 1398/06/31
فراخوان شناسایی سرمایه گذار به روش B.O.T برای احداث نیروگاه برق - آبی سد 1398/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال دوم و سوم، و کلیه تاسیسات مرتبط 1398/06/28 1398/07/04
اجرای شبکه های فرعی و اصلی جمع آوری فاضلاب 1398/06/28 1398/07/06
عملیات رفع اتفاقات، نگهداری از تاسیسات آب، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در روستاها 1398/06/28 1398/06/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری 1398/06/27 1398/07/01
اجرای عملیات لوله گذاری کانال آب 1398/06/27 1398/07/04
صفحه 1 از 30