مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارایه خدمات نظارت مکانیک پروژه های فاقد کاندیدا در سیستم 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب مشاور در جهت استقرار استاندارد بین المللی ISO45001 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب شهرستان ها 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه مطالعات بارش رواناب حوضه آبریز رودخانه های منتهی به شهر 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر چاه، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدسومتری در منطقه - عملیات حفر چاه، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدسومتری در منطقه - عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعابات آب... 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات ژئوتکنیک 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات کشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب شهرستان 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب 1400/02/05
مناقصه انتخاب مشاور در جهت استقرار استاندارد بین المللی ISO45001 تا مرحله اخذ گواهینامه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات باز سازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری و تبخیر سنجی 1400/01/29 1400/02/04
مناقصه SUPPLY OF DAM MONITORING INSTRUMENTS 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تکمیلی نقشه برداری جهت پروژه های مطالعاتی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان انتخاب مشاور - انجام مطالعات بارش رواناب حوضه آبریز رودخانه های منتهی 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر چاه، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدسومتری-عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعابات آب -عملیات مانور شیرآلات شبکه و برداشت اطلاعات GIS 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب در حوزه عملکرد امورهای آب 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی پستهای برق، ارتقاء سیستم دیسپاچینگ، خط هوایی بین پست پاساژ و تعمیرگاه مجتمع بندری 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شاغل 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان انتخاب مشاور - انجام خدمات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع اب 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3