مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Design, Manufacturing, Supply, Installation, Testing and Commissioning 0f the latest version, digita... 1399/08/05 رجوع به آگهی
انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرها 1399/08/05 1399/08/10
انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرها 1399/08/05 1399/08/10
واگذاری انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله نشت شهرها 1399/08/05 1399/08/10
انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت شهرها 1399/08/05 1399/08/10
واگذاری انتخاب دستگاه نظارت فاز اول نهالستان و گلخانه 1399/08/03 رجوع به آگهی
عملیات کاداستر و حد نگاری اراضی 275000 هکتار اراضی ملی و دولتی ( جنگلی) 1399/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تطبیق و مستند سازی اراضی منابع ملی تا مرحله تثبیت بهمراه حد نگاری پلاکهای ث... 1399/08/05
انتخاب دستگاه نظارت فاز اول نهالستان و گلخانه منطقه 1399/08/03 رجوع به آگهی
نقشه برداری جاده دسترسی به سایتهای اسکان مجدد سد 1399/08/01 1399/08/08
صفحه 1 از 8