مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات احداث شبکه مخابرات FTTH 1398/07/01 1398/07/06
برونسپاری اتفاقات و امور فنی و انجام فعالیت های اپراتوری مرکز پیام و راهبری و نگهداری و تعمیرات تاسی... 1398/07/01 1398/07/07
واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات علام الکتریکی ایستگاه های اداره کل 1398/07/01 1398/07/06
فراخوان ارزیابی کیفی احداث و تامین زیرساخت های ایستگاه های زمینی داخل کشور 1398/07/01 1398/07/10
پروژه احداث و تامین زیرساختهای ایستگاههای زمینی 1398/07/01 1398/07/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات علائم الکتریکی ایس... 1398/07/01 1398/07/06
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث و تامین زیرساخت های ایستگاه های زمینی داخل کشور 1398/07/01 1398/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عملیات احداث شبکه مخابرات FTTH در شهرک صنعتی اهواز4 1398/07/01 1398/07/06
واگذاری زیرساخت غیرفعال شبکه مرکز داده بانک 1398/07/01 1398/07/09
Supply, installation & Operation Of Equipment & Interconnect Program & Infrastructure Application Pr... 1398/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14