مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای طرح FTTH به همراه تامین کلیه ملزومات شبکه 1399/09/13 رجوع به آگهی
طراحی و احداث دکل 4 وجهی 72 متری 1399/09/13 1399/09/20
نگهداری شبکه کابل و هوایی 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و احداث دکل 4 وجهی 72 متری 1399/09/13 رجوع به آگهی
اجرای خدمات درایو تست استان 1399/09/13 1399/09/17
انجام عملیات نگهداری سایتهای موبایل در دو بخش MCI و WLL در سطح استان 1399/09/13 رجوع به آگهی
عام خرید تجهیزات و اجرای خدمات تعویض و تقویت دکل های مخابراتی 1399/09/13 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای خدمات ایمن سازی سایت های مخابراتی 1399/09/13 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای خدمات نصب رک و راهرو مرکز مخابراتی 1399/09/13 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات و اجرای خدمات ایمن سازی سایت های مخابراتی استان ها 1399/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 25