مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات اداری شامل ( آبدارخانه و پذیرایی ، تایپ)، پشتیبانی شامل(نگهبانی... 1399/09/17
Construction and Maintenance 1399/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شهر 1399/09/13 1399/09/20
p/f "Black silvalls & Bryson" Packaged clyol p/f "Farr" Air Filter p/f "Encodyne" Air exchanger 1399/09/13 1399/09/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پایانه مرزی رازی 1399/09/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به نگهداری، تعمیرات و راهبری س... 1399/09/20
خرید DEMULSIFIER 1399/09/13 1399/10/22
خرید FURNACE TUBES 1399/09/13 رجوع به آگهی
خرید CONTROL VALVE - ON/OFF VALVE COMPLETE ASSEMBLY - INTERAFTER COOLER - GASKET 1399/09/13 رجوع به آگهی
خرید کولرهای گازی 1399/09/13 1399/11/04
صفحه 1 از 49