مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی منطقه 1398/11/29 1398/12/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس 1398/11/29 1398/12/01
Modernisation of boiler houses – Burner replacement in 18 hot water boilers 1398/11/29 رجوع به آگهی
AM & R OF WORKS RESIDENTIAL BUILDINGS 1398/11/29 رجوع به آگهی
DISMANTLING, TRANSPORTATION, REPAIRING/OVERHAULING, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF SPEED... 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری: ـ خدمات اداری و بهره برداری شرکت ـ حراست از اماکن و تاسیسات ـ خدمات نگهداری از تاسیسات 1398/11/29 رجوع به آگهی
حصارکشی زمین ساختمان های عملیاتی 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه احداث ساختمان - تکمیل ساختمان - تکمیل استخر - اجرای تاسیسات گرمایشی 1398/11/29 1398/12/03
تکمیل عملیات اجرایی ابنیه، تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تاسیسات زیربنایی شهر -تهیه مصالح و اجرای بخشی... 1398/11/29 1398/12/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ساختمان اداره ثبت اسناد واملاک 1398/11/29 1398/12/03
صفحه 1 از 25