مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مدیریتی امور نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانها 1398/02/03 1398/02/10
واگذاری امور نگهداشت تاسیسات سایت مرکزی و واحدهای تابعه دانشگاه به صورت حجم کار ماهیانه 4393 ساعت 23... 1398/02/03 1398/02/12
عملیات اجرایی تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکال و مکانیکال فرودگاه 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری، نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بیمارستان 1398/02/03 1398/02/10
تهیه، تحویل مصالح و اجرای تاسیسات مکانیکی دو باب مدرسه 1398/02/03 1398/02/08
واگذاری انجام امور نگهبانی و تاسیسات و ابنیه شهرداری 1398/02/03 رجوع به آگهی
قرارداد تعمیر - سرویس - نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه - انبارهای علوفه و ساختمان اداری و رفاهی 1398/02/03 1398/02/12
اجرای عملیات سرویس، راهبری، تعمیرو نگهداری (pm,em) کلیه تاسیسات و تجهیزات برقی ، سیستم های برودتی و... 1398/02/03 1398/02/09
واگذاری امور تاسیسات ستاد مرکزی سابق دانشگاه و کلینیک 1398/02/02 1398/02/07
واگذاری امور تاسیسات ستاد مرکزی سابق دانشگاه و کلینیک 1398/02/02 1398/02/07
صفحه 1 از 19