مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات مراقب دستگاه های آب، برق و بخار، آبدارخانه و تنظیفات و سایر خدمات مورد نیاز اداره خدمات... 1397/12/28 1398/01/21
واگذاری راهبری خدمات پشتیبانی اداری و عمومی و سیستمهای مکانیزه 1397/12/28 رجوع به آگهی
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدرسه، تخریب و بازسازی مدرسه، تکمیل مدرسه و ... 1397/12/28 1398/01/20
خرید و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق تلمبه خانه اراضی 1397/12/28 رجوع به آگهی
خرید و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق تلمبه خانه اراضی 1397/12/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات مراقب دستگاههای آب، برق و بخار، آبدارخانه و تنظیفات و سایر خدمات مورد نیاز اداره خدمات ع... 1397/12/27 1398/01/21
تکمیل ابنیه و تاسیسات ساختمان جدید تا مرحله بهره برداری 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان 1397/12/27 رجوع به آگهی
احداث ادامه بلوار - احداث منبع ذخیره آب - احداث تاسیسات برقی - احداث بوستان 1397/12/25 رجوع به آگهی
مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه 1397/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6