مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
AMC for Air conditioners, water coolers and refrigerators installed 1398/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری خرید، حمل، نصب و راه اندازی یخچال های ایستاده، خوابیده و بستنی 1398/06/24 1398/07/07
امور نگهداری تاسیسات راهبردی سردخانه هنرستان کشاورزی 1398/06/23 رجوع به آگهی
خرید متریال، اجرا، تست و راه اندازی تونل انجماد با ظرفیت کاربردی : انجماد 1500 کیلوگرم در 8 ساعت در... 1398/06/23 رجوع به آگهی
Provide kits to establish Small Business for Families 1398/06/20 رجوع به آگهی
خرید متریال، اجرا، تست و راه اندازی تونل انجماد با ظرفیت کاربردی : انجماد 1500 کیلوگرم در 8 ساعت در... 1398/06/20 رجوع به آگهی
سرویس و نگهداری سردخانه های کترینگ و ادارای مرکزی 1398/06/17 1398/06/27
Deep Freezer 22 Cft 1398/06/17 رجوع به آگهی
کانکس سردخانه زیرصفر 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری سرویس و نگهداری سردخانه های کیترینگ و ادارات مرکزی 1398/06/16 1398/06/27
صفحه 1 از 2