مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو مشترکین منطقه 1400/02/01
مناقصه حفاظت از خطوط لوله ،محوطه ها ، تأسیسات نفتی و گازی منطقه 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام تشریفات اداری –مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالاهای اساسی کشتیهای وارداتی و انجام امورخدما 1400/02/02
مناقصه عملیات بهره برداری شبکه-عملیات شستشو و لایروبی تعمیر و تعویض و ..... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخشی از امور مجتمع فرهنگی رفاهی خود شامل طبخ و توزیع و امور خدماتی و هتلینگ 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخش پسماند و خدمات شهری و فضای سبز عمرانی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام تشریفات اداری- مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالا 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه عملیات نصب و اصلاح انشعابات فاضلاب - عملیات بهره برداری شبکه فاضلاب 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجاره یکساله در جایگاه CNG 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی خود 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه آژانس خدمات مشترکین در محدوده مناطق 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه برون سپاری خدمات کنترل و نظارت(پیشگیری و رفع تخلفات شهری) 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه دستمزد و لوازم مورد نیاز جهت تامین نیروی انسانی بابت ارائه خدمات فنی، اداری لیسانس به روش مدیریت پیمان 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات عمومی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه امور پشتیبانی، خدماتی، نگهبانی و رانندگی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تخریب و نخاله برداری ساختمان 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه بخشی از امور مجتمع فرهنگی رفاهی خود شامل طبخ و توزیع و امور خدماتی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات سکوبانی، گیت بانی، فنی و پاکبانی شامل نظافت ایستگاه ها، مسیر و تونل ها، شفت های میان تونلی، مسیر روباز و ساختمان های مجاور آن، پایانه های ناوگان حمل و نقل ریلی 1400/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 46