مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات مدیریت بهره برداری، خدمات مشترکین و خدمات عمومی 1398/12/08 رجوع به آگهی
خدمات پشتیبانی، تاسیسات، خدمات دفتری، تنظیفات و نگهداری فضای سبز 1398/12/08 1398/12/11
تامین نیروی خدمات اداری 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و تنظیفات 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور نگهبانی بیمارستان 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و تنظیفات - امور نگهبانی و امور راهبری و نگهداری تاسیسات شبکه بهداشت و درمان 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری امور نگهبانی 1398/12/08 1398/12/13
واگذاری امور نگهبانی خوابگاه 1 و 2 1398/12/08 1398/12/13
واگذاری امور خدمات و تنظیفات، امور نگهبانی، امور راهبری و نگهداری تاسیسات و امور سرایداری شبکه بهداش... 1398/12/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات و تنظیفات 1398/12/08 1398/12/13
صفحه 1 از 96