مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مربوط به نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی، حوزه استحفاظی اداره کل راه و... 1398/08/23 1398/08/30
فراخوان ارزیابی کیفی خدمات حراست و نگهداری ایستگاههای پمپاژ، کانال اصلی و مزرعه 1398/08/23 1398/09/04
انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات)ساختمانهای اداری شرکت و شهرک فناوری و تعدادی از شهرک... 1398/08/23 1398/08/26
Cleaning and Hospitality Services for Post Offices 1398/08/23 1398/08/28
واگذاری امورات نگهداری، توسعه و گسترش فضای سبز و واگذاری امور تنظیف، حمل و جمع آوری زباله و خدمات ش... 1398/08/23 1398/09/04
امور حمل و نقل رفت و روب جمع آوری مکانیزه پسماند - خرید دریچه چدنی داکتیل - طرح بازگشایی، بهسازی و س... 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری جایگاه cng 1398/08/23 رجوع به آگهی
خدمات شهری 1398/08/23 1398/08/28
واگذاری امور مربوط به نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی 1398/08/23 1398/08/30
واگذاری مجموعه جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی CNG 1398/08/23 1398/09/05
صفحه 1 از 62