مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مشارکت در ارائه خدمات با بکارگیری نیروهای تایید صلاحیت شده 1398/01/29 1398/02/11
حفاظت فیزیکی از انبارها و ساختمانها و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1398/01/29 1398/02/04
انجام امور خدماتی و نظافتی 1398/01/29 1398/02/03
پیمان خدمات عمومی و خدمات فنی 1398/01/29 رجوع به آگهی
پیمان خدمات عمومی مرکز منطقه و مرکز انتقال نفت تاسیسات و خدمات فنی بصورت حجمی 1398/01/29 رجوع به آگهی
عملیات انجام امور خدماتی و تنظیف ابنیه و تاسیسات و همچنین عملیات نگهداری فضای سبز نیروگاه 1398/01/29 1398/02/04
خدماتی و پشتیبانی به صورت پراکنده 1398/01/29 رجوع به آگهی
امور خدماتی ، پشتیبانی و نگهبانی 1398/01/29 رجوع به آگهی
واگذاری بخشهای خدمات شهری و فضای سبز 1398/01/29 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات شهری 1398/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 77