مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور منشی گری 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه پرونده خوانی و استخراج کلیه اطلاعات پرونده های املاکی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه برگزاری مناقصه عمومی پرونده خوانی و استخراج کلیه اطلاعات پرونده های املاکی اعم از موجودی، واگذاری، حقوقی در بایگانی فیزیکی و آرشیو الکترونیکی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اسکن و آرشیو الکترونیکی و فیزیکی اسناد و شهرستان های تابعه 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه واگذاری اسکن و آرشیو الکترونیکی و فیزیکی اسناد و شهرستان های تابعه 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور اپراتوری و تایپ و ماشین نویسی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور اپراتوری و تایپ و ماشین نویسی ستاد و سایر واحدهای تابعه دانشگاه (تجدید دوم) 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اسکن و آرشیو الکترونیکی و فیزیکی اسناد 1400/09/05 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای (ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان اصفهان در سامانه جامع اراضی کشور) 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه واگذاری انجام خدمات منشی گری و ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر، حمل و جابجایی مرسولات پستی شرکت بهره برداری نفت و گاز 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات منشی گری و ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر، حمل و جابجایی مرسولات پستی شرکت بهره برداری نفت و گاز 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی و آموزش سامانه اطلاع رسانی و خدماتی بر بستر موبایل بانک 1400/08/22 1400/10/11
صفحه 1 از 1