مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه واگذاری فعالیت های قرارداد حجی امور خدماتی و پشتیبانی، تایپ متون فارسی و لاتین ( یا تواما) و ارائه خدمات تاسیسات ساختمان اداری، الکترونیکی ، مکانیکی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی واگذاری امورخدمات پشتیبانی و خدمات اداری و دفتری 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی خود را شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و ماشین نویسی، تشکیل پرونده و ارسال مراسلات و تامین خودروی... 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی انجام امور خدماتی 1400/02/01
مناقصه خرید تجهیزات نسخه نویسی جهت تجهیز کلینیک 1400/02/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و نظافت 1400/02/02
مناقصه خدمات و پشتیبانی، تایپ متون فارسی و لاتین 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی 1400/02/01
مناقصه ساماندهی و یکپارچه سازی اسناد و مدارک بایگانی 1400/01/24 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حجمی ( نیروی انسانی) 1400/02/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ساماندهی ویکپارچه سازی اسناد و مدارک بایگانی 1400/02/01
مناقصه ساماندهی و یکپارچه سازی اسناد و مدارک بایگانی 1400/01/23 1400/02/01
مناقصه واگذاری امور تصدی گری 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب استان به صورت حجمی (شامل: نامه رسانی، پیش خدمتی، پذیرایی، نظافت، تلفنخانه، اپراتوری، ماشین نویسی، رانندگی، امور دفتری، مطبوعات، امورخ... 1400/01/19 1400/01/31
مناقصه انجام خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستمها خدمات اپراتوری دستگاههای کامپیوتری و ... 1400/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1