مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد پرسنلی 1398/10/30 1398/11/05
اصلاحیه واگذاری امور خدمات خود با مشاغل رانندگی، کارگر نظافتی، آبدارچی، تایپیست، مکانیک، و کنترل چی،... 1398/10/29 رجوع به آگهی
انجام کار واکشی و ثبت اطلاعات پرونده های واگذاری اراضی 1398/10/28 رجوع به آگهی
ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد پرسنلی 1398/10/28 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد پرسنلی 1398/10/28 1398/11/05
واگذاری امور خدمات خود با مشاغل رانندگی، کارگر نظافتی، آبدارچی، تایپیست، مکانیک، و کنترل چی، گشت تاک... 1398/10/28 رجوع به آگهی
انجام کار واکشی و ثبت اطلاعات پرونده های واگذاری اراضی 1398/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی و اداری شهرداری بصورت حجمی 1398/10/21 رجوع به آگهی
اسکن پرونده های معاونت شهرسازی - راه اندازی دفتر تسهیل گری و خدمات نوسازی و توسعه محلی بافت فرسوده 1398/10/18 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی و اداری شهرداری بصورت حجمی 1398/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1