مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات عمومی (نامه رسانی، تایپ و تکثیر، امور آبدارخانه، خدمات رایانه، پیش خدمتی، تلفنچی، ماشی... 1397/10/30 1397/11/03
واگذاری خدمات عمومی (نامه رسانی، تایپ و تکثیر، امور آبدارخانه، خدمات رایانه، پیش خدمتی، تلفنچی، ماشی... 1397/10/29 1397/11/03
واگذاری خدمات عمومی (نامه رسانی، تایپ و تکثیر، امور آبدارخانه، خدمات رایانه، پیش خدمتی، تلفنچی، ماشی... 1397/10/29 1397/11/03
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/10/26 1397/11/01
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/10/26 رجوع به آگهی
تامین تعداد 47 نفر نیروی انسانی 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/10/24 رجوع به آگهی
اجرا و ارائه خدمات تکثیر، چاپ، اسکن و صحافی مورد نیاز 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور اداره ارتباطات و امور بین المللی / امور تایپ و دبیرخانه / امور خدمات عمومی (تنظیف... 1397/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام تایپ گزارش خدمات بخش تصویربرداری بیمارستان 1397/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2