مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوازم بازی پارکی و مبلمان شهری 1397/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خرید پایه چراغ جهت روشنایی خیابان 1397/10/29 رجوع به آگهی
خرید 400 عدد پایه چراغ ده متری 1397/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای برخی امور اجرایی خود 1397/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خرید پایه چراغ جهت روشنایی خیابان 1397/10/27 رجوع به آگهی
فراخوان المانهای موقت نوروز 98 1397/10/27 رجوع به آگهی
فراخوان مشارکت سرمایه گذار نسبت به تکمیل و بهره برداری از شهرباز روباز 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و نصب پلاکهای کدپستی 10 رقمی و پلاک آبی 1397/10/26 رجوع به آگهی
تکمیل روشنایی بوستان شامل خرید لوازمات برقی و روشنایی و نصب 1397/10/25 رجوع به آگهی
نگهداری عرصه جنگلکاری و ایجاد شبکه روشنایی بوستانها و .... 1397/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5