مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه تعمیر، نگهداری و پشتیبانی سامانه های دوربین های ثبت تخلفات 1397/10/30 1397/11/10
اصلاح هندسی - اجرای تجهیزات ترافیکی - خط کشی محوری با رنگ سرد و عابر پیاده و علائم افقی و نوشتاری با... 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های ترافیکی خط کشی عابر پیاده علائم نوشتاری و افقی با رنگ دو جزئی و تجهیزات ترافیکی 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های ترافیکی 1397/10/30 رجوع به آگهی
تهیه و خرید بازتاب ایمنی محورها، تهیه و خرید گاردریل دو موج در سطح راه ها، تهیه و خرید تجهیزات ترافی... 1397/10/30 1397/11/13
حفاظ بتنی پیش ساخته و درجا راه های اصلی و فرعی حوزه استحفاظی 1397/10/30 رجوع به آگهی
خرید رنگ و اقلام ایمنی 1397/10/30 1397/11/07
واگذاری پروژه های خرید خط کشی سرد فام سفید و زرد و اجرای حصار برفگیر محور و عملیات نگهداری و ایمن سا... 1397/10/30 1397/11/04
تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی معابر شهری و پروژه خط کشی و رنگ آمیزی ترافیکی معابر شهری و احداث م... 1397/10/30 رجوع به آگهی
روکش آسفالت گرم محور - ایمن سازی و اصلاح طرح هندسی تقاطع - روکش آسفالت حفاظتی و ... 1397/10/30 1397/11/04
صفحه 1 از 10