مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امورمربوط به راهبری ونگهداری تاسیسات وپیجینگ بیمارستان 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید رادیو IPBASE لینگ 30 و دیش رادیویی 30 عدد مدل DUAL با بهره 28 و پیکتل FC-20 متری تعداد 60 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه اجرای پرس افقی در چهار نقطه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به پاسخگویی به خطوط تلفن مستقیم و ویژه مرکز 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید سرور و سوییچ 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه اجاره 40000 پورت IP 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات شبکه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تلفن همراه ماهواره ای 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه the Purchase o.comprehensiv.network Performance & Optimization Software 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سرور و سن استوریج 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به پاسخگویی به خطوط تلفن مستقیم و ویژه مرکز پیام 122 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه Procurement of Chemicals / Ingredients for ATAR 09C Engine 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه Procurement of Electrical Connectors / Accessories for Mirage Aircraft 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه Procurement of Hardware / Raw Material for Mirage Aircraft 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر، نگهداری و نصب سیستم مخابراتی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه EMI/ EMC TEST EQUIPMENT (FSW 43, SIGNAL & SPECTRUM ANALYZER) ALONGWITH DIRECTIONAL ANTENNA (HE400) OR EQUIVALENT 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه PROCUREMENT OF DATA CENTER CO-LOCATION 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سرور و سن استوریج 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه اجرای عملیات کابل فیبر نوری 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تامین تجهیزات ،نصب و پیاده سازی زیر ساخت فیزیکی مرکز داده 1400/09/10 1400/09/15
صفحه 1 از 16