مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات هوشمند سازی پارکینگ طبقاتی 1399/09/04 رجوع به آگهی
عملیات هوشمند سازی پارکینگ طبقاتی 1399/09/02 رجوع به آگهی
فروش و شارژ کارت بلیط اتوبوس 1399/09/01 رجوع به آگهی
عملیات هوشمند سازی پارکینگ طبقاتی هدایت 1399/09/01 رجوع به آگهی
خرید، نصب، راه اندازی ، عملیاتی شدن و پشتیبانی یک دستگاه شخصی ساز کارت maticaمدل T10 1399/09/01 رجوع به آگهی
احداث پارک حاشیه ای 1399/08/29 رجوع به آگهی
تامین، نصب و راه اندازی و تحویل سامانه صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی 1399/08/28 رجوع به آگهی
خرید، نصب، راه اندازی ، عملیاتی شدن و پشتیبانی یک دستگاه شخصی ساز کارت maticaمدل T10 1399/08/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهداری, پشتیبانی کلیه اجزای سخت افزاری سامانه هوشمند حمل و نقل عمومی 1399/08/25 رجوع به آگهی
خدمات فروش و شارژ کارت بلیت اتوبوس 1399/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2