مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات هوشمند سازی پارکینگ 1398/11/28 1398/12/06
خرید تجهیزات هوشمند سازی پارکینگ 1398/11/26 رجوع به آگهی
فروش و شارژ کارت بلیت شهروندی و تسویه 1398/11/20 رجوع به آگهی
خرید تعداد 115.000 عدد کارت مایفر 1K چاپ شده 1398/11/20 رجوع به آگهی
فروش و شارژ کارت بلیت شهروندی و تسویه 1398/11/19 رجوع به آگهی
خرید تعداد 8 میلیون کارت مغناطیسی 1398/11/19 رجوع به آگهی
تامین کارت خام، صدور و توزیع کارت در باجه ها و عوامل منتخب شارژ و فروش 1398/11/17 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات فروش و شارژ شهروند کارت اتوبوس به مدت یک سال شمسی 1398/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات فروش و شارژ شهروند کارت اتوبوس 1398/11/15 رجوع به آگهی
خرید موا اولیه کارت پی وی سی 1398/11/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2