مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه EMI/ EMC TEST EQUIPMENT (FSW 43, SIGNAL & SPECTRUM ANALYZER) ALONGWITH DIRECTIONAL ANTENNA (HE400) OR EQUIVALENT 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات ایجاد سایت جدید کمر کوه با دکل 48 متری۔ پروژه uso 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه خرید تجهیزات بیسیم 1400/09/09 1400/09/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات بیسیم 1400/09/08 1400/09/18
مناقصه خرید تجهیزات بیسیم 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه جابجایی 2 سایت شامل جمع آوری کامل سایت و اجرای فندانسیون ، دکل و گراند، فنس ، سایبان و IT 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه تقاضای خرید بی سیم دستی و خودرویی مورد نیاز منطقه عملیاتی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید برج، برج بندی و اجرای سیم کشی خطوط انتقال 132 کیلوولت ارتباطی دو مداره پست 400 کیلوولت 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه خرید تجهیزات آنتنالاین 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث دیوارحفاظتی (وزنی)دکل شماره 90 خط انتقال 230کیلوولت دوراهی –رودخانه39-1400 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه خرید تجهیزات تصویر برداری hd سازی شبکه های سیما 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه بیسیم دستی و خودرویی 1400/09/04 1400/09/13
مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل در 6 سایت همراه اول 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه آچار کشی دکل سایت های VTS 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تهیه کالا و اجرای سیستم پایش الکترونیک 1400/09/03 1400/09/14
مناقصه اجرای عملیات عمرانی، گراند و نصب دکل 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید IBOP Equipment دکل ساندک 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید Fuel Purifire Spare Parts دکل 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای پروژه جابجایی 2 سایت شامل جمع آوری کامل سایت و اجرای فندانسیون ، دکل و گراند، فنس ، سایبان 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای فونداسیون، دکل، فنس ونصب فنس، نصب و جمع آوری دکل، خرید و اجرای گراند و TT تعداد ۵۰سایت BTS 1400/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2