مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Conducting Multi Beam bathymetric surveys 1398/06/28 رجوع به آگهی
Supply of Laser Range Finder 1398/06/26 رجوع به آگهی
Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of GPS Vehicle Tracking System 1398/06/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تأمین،نصب،راه‌اندازی،آموزش سرویس و نگهداری وقرائت... 1398/06/12 1398/07/03
Supply of GPS & Drone& Binocular &amp& Binocular 1398/06/12 رجوع به آگهی
Hiring of services for acquisition of 3D seismic data 1398/06/11 رجوع به آگهی
Provision of Major Maintenance for Unit 927 & 929 of GPS 1398/06/11 رجوع به آگهی
Supply & Delivery of Programmable Static Energy Meter 1398/06/09 رجوع به آگهی
ACQUISITION AND PROCESSING OF 3D SEISMIC DATA 1398/05/05 1398/06/28
صفحه 1 از 1