مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری 1397/12/02 1397/12/07
آبیاری و مراقبت سنواتی 1397/12/02 1397/12/05
انتخاب مجری ذیصلاح دارای رتبه 2 یا 3 یا 4 از پیمانکاران-مجری های طرح سامانه های نوین آبیاری جهت اجرا... 1397/12/02 رجوع به آگهی
فراخوان اجرای 780 هکتاری شبکه آبیاری تحت فشار 1397/12/01 1397/12/09
آبیاری و مراقبت سنواتی 1397/12/01 1397/12/05
آبیاری و مراقبت سنواتی 1397/12/01 1397/12/05
اجرای عملیات احداث شبکه فرعی آبیاری 1397/12/01 1397/12/07
عملیات تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن شبکه فرعی آبیاری 1397/12/01 1397/12/08
خرید حدود 14.844 متر لوله پلی اتیلن در کلاس A به اقطار 160 الی 355 میلی متر به وزن تقریبی 139 تن 1397/12/01 1397/12/05
خرید حدود 14.844 متر لوله پلی اتیلن در کلاس A به اقطار 160 الی 355 میلی متر به وزن تقریبی 139 تن 1397/11/30 1397/12/05
صفحه 1 از 4