مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید علی دیناروندی موسیان 1398/11/03 1398/11/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین چمن مصنوعی شهید مفح زرین آباد 1398/11/03 1398/11/12
تکمیل زمین چمن مصنوعی 1398/11/03 1398/11/12
واگذاری طرح های مشروحه ذیل - خرید و نصب چمن مصنوعی فوتبال و.. 1398/11/03 رجوع به آگهی
خرید دوچرخه و احداث کانکس های دوچرخه 1398/11/03 رجوع به آگهی
احداث سالن ورزشی - تکمیل زمین ورزشی 1398/11/03 رجوع به آگهی
احداث زمین چمن - اجرای 33 روکش زمین چمن مصنوعی 1398/11/02 1398/11/08
خرید و نصب چمن مصنوعی فوتبال 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری احداث سالن ورزشی - تکمیل زمین ورزشی 1398/11/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زمین ورزشی قلعه رئیسی 1398/11/02 1398/11/05
صفحه 1 از 6