مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه صادرات کالاهای شرکت 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام فرایند ثبت سفارش تا ترخیص قطعی کالاهای وارداتی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام تشریفات اداری - مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالاهای اساسی کشتی های وارداتی و انجام امور خدمات عمومی و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی و سایر امور محوله به صورت حجمی در ساختمان ها... 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام تشریفات اداری –مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالاهای اساسی کشتیهای وارداتی و انجام امورخدما 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام تشریفات اداری- مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالا 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه ارزیابی و انتخاب کارگزار گمرکی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه صدور پروانه اشتغال و بهره برداری خودروهای باربری درون شهری 1400/01/28 1400/02/15
مناقصه واگذاری انجام تشریفات اداری - مالی و قانونی پیرامون توزیع و ترخیص کالاهای اساسی کشتی های وارداتی و انجام امور خدمات عمومی و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی و سایر امور محوله به صورت حجمی در ساختمان ها... 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور تشریفات گمرکی، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی، حمل جاده ای و بین شهری در کلیه بنادر 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه PROVISION OF SERVICES 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه دپو، بارگیری و انجام امور گمرکی سیمان صادراتی 1400/01/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور دپو, بارگیری و انجام امور گمرکی دویست هزار تن سیمان کیسه در جامبوبگ 1400/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری ماشین آلات و ارایه خدمات تخلیه، بارگیری، صفافی و انبارداری 1400/01/16 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تعمیرات اساسی، ایمن سازی و اعمال پوشش خط لوله 48 اینچ 1400/01/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1