مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
designing, manufacturing, supplying, transporting, insuring, testing, executing civil works, erectin... 1398/09/06 رجوع به آگهی
designing, manufacturing, supplying, transporting, insuring, testing, executing civil works, erectin... 1398/09/06 رجوع به آگهی
بهینه سازی سامانه پیش گرمایش APH کوره های تقطیر -بهینه سازی توربین بخار مولد برق STG 1398/09/06 رجوع به آگهی
parts for cooper-bessemer gas turbine type coberra-182 و .... 1398/09/06 رجوع به آگهی
خرید قطعات یدکی توربین GE 1398/09/06 رجوع به آگهی
بهینه سازی سامانه پیش گرمایش APH کوره های تقطیر - بهینه سازی توربین بخار مولد برق STG 1398/09/06 رجوع به آگهی
parts for brown boveri-sulzer gas tubine type ns70 serial nos. 7001/7006 and 7007/8 1398/09/06 رجوع به آگهی
بازسازی قطعات داغ توربین MW-701D (یک ست پره متحرک ردیف چهارم) نیروگاه 1398/09/06 رجوع به آگهی
خرید FILTER ELEMENT AIR INTAKE FOR GAS TYRBINE 1398/09/05 رجوع به آگهی
خرید لوله های کراس اور توربین های فشار قوی و متوسط 1398/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 6