مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی و جوشکاری پروژه توسعه زیرسطحی - اجرای عملیات تعمیر نمای سردربهای سه گانه 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی, قالب بندی, بتن ریزی و جوشکاری به همراه کلیه ابزار و ماشین آلات 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساخت نصب، مونتاژ و جوشکاری و نیز تهیه مصالح مورد نیاز به منظور تقویت و بهسازی سازه فلزی سوله چیلر جذبی 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه واگذاری انجام خدمات روزانه ادارات عملیات و جوشکاری کد 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساخت، نصب، مونتاژ و جوشکارری و نیز تهیه مصالح مورد نیاز بمنظور تقویت و بهسازی سازه فلزی سوله چیلر جذبی شرکت 1400/01/28 1400/02/04
مناقصه جذب پیمانکار جهت جوشکاری غلطکهای آسیاب 1400/01/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات روزانه ادارات عملیات و جوشکاری کد 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سره الکترود نقطه جوش ژنانگیان 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات روزانه ادارات عملیات و جوشکاری 1400/01/25 1400/02/06
مناقصه واگذاری انجام خدمات روزانه ادارات عملیات و جوشکاری کد 1400/01/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات بسته بندی، پارتی چینی، بارگیری و جابجائی قند و شکر تولیدی سال 1400 و موجودی انبارهای خود به میزان حدود 70.000 تن، بارگیری و تخلیه کود شیمیایی، بذور و سموم دفع آفات نباتی عملیات جوشکاری... 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات روزانه ادارات عملیات و جوشکاری کد 1400/01/18 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات روزانه ادارات عملیات و جوشکاری کد 1400/01/18 1400/01/30
مناقصه برش کاری و جوشکاری ورق آهن کافوهای مراکز 1400/01/17 رجوع به آگهی
مناقصه جوشکاری لیزر ترکهای دیافراگم 1400/01/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1