مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تامین بخشی از خدمات تخصصی جوشکاری و سازندگی مورد نیاز مدیریت عملیات حفاری خشکی 1398/02/03 رجوع به آگهی
پایش دویست سر جوش خط لوله سوم سراسری (56 اینچ) 1398/02/02 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی، جوشکاری سبک و سنگین، سنگ کاری، اجرای سرامیک و کاشی، دیوار چینی و بنایی، تهیه و ن... 1398/02/02 رجوع به آگهی
واگذاری تامین بخشی از خدمات تخصصی جوشکاری و سازندگی مورد نیاز مدیریت عملیات حفاری خشکی 1398/02/02 رجوع به آگهی
اجرای عملیات جوشکاری دستی و CO2 1398/01/31 رجوع به آگهی
انجام عملیات جوشکاری خط لوله 18 اینچ کربن استیل به صورت C را در قالب دو مناقصه 34 کیلومتری منطقه همو... 1398/01/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش ، انجام خدمات پرتونگاری ، آلتراسونیک ، عملیات حرارتی و خدمات جنبی 1398/01/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش، انجام خدمات پرتونگاری ، آلتراسونیک ، عملیات حرارتی و خدماتی جنبی 1398/01/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش، انجام خدمات پرتونگاری ، آلتراسونیک ، عملیات حرارتی و خدماتی جنبی 1398/01/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارتی بازرسی جوش، انجام خدمات پرتونگاری، آلتراسونیک، عملیات حرارتی و خدمات جنبی 1398/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2