مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری کانال، جوشکاری، عایق کاری خارجی و داخلی، لوله گذاری 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات جوشکاری پیچ و مهره برج های خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره "انجام بازرسی غیر مخرب پیشرفته و Fitness for Service Assessment مخازن FWKO Drum و Test Separator سکوهای SPD 10 & 11 " 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات جوشکاری پیچ و مهره برج های خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه قطعه زاماک -قطعه فولادی -قطعه آلومینیومی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری کانال، جوشکاری، عایق کاری خارجی و داخلی، لوله گذاری، انجام تست هیدرواستاتیک و بکفیل خط لوله انتقال آب سایز ۲۰۳۲ میلیمتر 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره "انجام بازرسی غیر مخرب پیشرفته و Fitness for Service Assessment مخازن FWKO Drum و Test Separator سکوهای SPD 10 & 11 " 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام آزمون های غیر مخرب 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه انجام آزمون های غیر مخرب 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه خدمات لایه روبی، پاکسازی، تست های غیر مخرب و شناسایی مواضع نشتی و کاهش ضخامت ورق های کف مخزن 1400/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات جوشکاری پیچ و مهره برج های خطوط انتقال و فوق توزیع نواحی شمال و مرکز 1400/08/30 1400/09/09
مناقصه خرید 18 عدد الکترودگان دستگاه جوش AC/DC 1400/08/28 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات تست های غیر مخرب (NDT) برای پروژه مخازن پتروشیمی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکلهای خطوط انتقال و فوق توزیع استان 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام بخشی از فعالیتهای مونتاژ و جوش کاری سازه و روسازه فولادی به میزان حدودی ۱۷۰ تن و ساخت میز کار مربوط به دو فروند از شناورهای در حال ساخت 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکلهای خطوط انتقال و فوق توزیع استان 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه در نظر دارد اجرای عملیات حفاری، جوشکاری، مایترکاری، عایق کاری، لوله گذاری 1400/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه انجام بخشی از فعالیتهای مونتاژ و جوش کاری سازه و روسازه فولادی به میزان حدودی ۱۷۰ تن و ساخت میز کار مربوط به دو فروند از شناورهای در حال ساخت 1400/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2