مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارزیابی کیفی مناقصه گران طراحی و استقرار حسابداری صنعتی خود در سال 98 به پیمانکاران (مشاوران) جهت طر... 1398/06/28 رجوع به آگهی
Supply, Installation and Commissioning of Investment Management System for the Centralized Investmen... 1398/06/25 رجوع به آگهی
شناسایی مشاور مالیاتی و بیمه ای جهت انجام امور مربوطه 1398/06/24 رجوع به آگهی
انجام حسابرسی سال مالی 1397 1398/06/23 رجوع به آگهی
شناسایی مشاور مالیاتی و بیمه ای جهت انجام امور مربوطه 1398/06/23 رجوع به آگهی
External Financial Audit Services 1398/06/23 رجوع به آگهی
To develop an Online AML Reporting System for FID Bhutan 1398/06/17 رجوع به آگهی
Provision of Taxation Service 1398/06/17 رجوع به آگهی
پروژه نصب, ویژه سازی ,پیاده سازی و پشتیبانی سیستم یکپارچه مالی اداری 1398/06/17 رجوع به آگهی
پروژه نصب, ویژه سازی, پیاده سازی و پشتیبانی سیستم یکپارچه مالی اداری 1398/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2