مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سامانه هوش تجاری bi 1399/09/02 رجوع به آگهی
خدمات امور اداری، مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی از تاسیسات آب و فاضلاب مشترکین آبفا- 1399/09/02 1399/09/11
خدمات امور اداری، مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی از تاسیسات آب و فاضلاب مشترکین آبفا 1399/09/01 1399/09/11
supply, installation and configuration of "Vulnerability Management Solution" for the bank. 1399/09/01 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات پشتیبانی 1399/09/01 1399/09/08
واگذاری پشتیبانی اداری و مالی 1399/08/29 رجوع به آگهی
پشتیبانی اداری و مالی 1399/08/29 رجوع به آگهی
خدمات امور اداری، نگهبانی، انبارداری، مالی، مشترکین، بهره برداری، تاسیسات آب شرب آب و فاضلاب آبفا 1399/08/27 1399/09/08
خدمات امور اداری مالی مشترکین انبارها, بهره برداری, نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب 1399/08/27 رجوع به آگهی
audit service 1399/08/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3