مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Long term Logistic Service 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات حسابرسی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات دفتری، امورخدماتی،روانشناسی و بازرسی-ارائه خدمات راهبری و نگهداشت یادمان شهید 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه ارسال " درخواست برای اطلاعات" (Request For Information) برون سپاری پروژه بازنگری مدل خدمت دهی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و استفاده از یک موسسات حسابرسی جهت انجام عملیات حسابرسی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات امور اداری امور مالی امور مشترکین ، انبارها ، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه انجام عملیات حسابرسی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات حسابداری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه برون سپاری پروژه بازنگری مدل خدمت دهی بانک 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات متقاضیان، مشترکین، قرائت و تولید صورتحساب، خدمات اداری، مالی، کالا، دفتری نظافتچی و آبدارچی 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه انجام خدمات حسابداری 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات حسابداری 1400/09/02 1400/09/08
مناقصه واگذاری خدمات امور اداری امور مالی امور مشترکین ، انبارها ، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب 1400/09/01 1400/09/09
مناقصه پروژه انجام امور خدمات اداری و دفتری (منشیگری، امور دفتری و اداری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابداری، بازرگانی و ....) 1400/08/29 1400/09/11
مناقصه استقرار سیستم طرح جامع 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات نظارت و رهنمود بر نصب، راه اندازی، بهره برداری و راهبری سامانه مالی متمرکز بانک 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات تامین نیروی انسانی 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین، پیاده سازی، بومی سازی، استقرار و آموزش کامل سامانه مالی متمرکز 1400/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین، پیاده سازی، بومی سازی، استقرار و آموزش کامل سامانه مالی متمرکز 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین، پیاده سازی،بومی سازی، استقرار و آموزش کامل سامانه مالی 1400/08/24 1400/09/08
صفحه 1 از 2