مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفر دو حلقه چاه به همراه خرید لوله 1399/09/13 1399/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفر دو حلقه چاه (بخش هشتم ) 1399/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفر دو حلقه چاه (بخش هفتم) 1399/09/17
مشارکت واگذاری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد شتر و مزرعه 1399/09/13 رجوع به آگهی
حفر دو حلقه چاه به همراه خرید لوله 1399/09/13 رجوع به آگهی
-عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع تامین, حفاری و رفع اتفاقات, نصب انشعابات جدید و تعو... 1399/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای بهره برداری ، سرویس ، نگهداری و تعمیرات خط اول ان... 1399/09/18
عملیات لوله گذاری و توسعه شبکه آب خام 1399/09/12 رجوع به آگهی
حفر دو حلقه چاه به همراه خرید لوله 1399/09/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حفر ، کف شکنی ، لایروبی ، اجرای کانال زهکشی و دیوار حفاظتی پنج حلقه... 1399/09/12 1399/09/17
صفحه 1 از 7