مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی 1397/12/27 رجوع به آگهی
حفر یک حلقه چاه آبرفتی در شهر 1397/12/27 1398/01/07
لوله گذاری خط انتقال و احداث مخزن زمینی و محوطه سازی با دیواره فنس پروژه آبرسانی مجتمع و اجرای حفر چ... 1397/12/27 1398/01/05
احداث چهارباب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه 1397/12/27 1398/01/15
واگذاری حفر چاه عمیق 1397/12/26 رجوع به آگهی
حفر یک حلقه چاه آهکی 1397/12/26 1398/01/10
کف شکنی یک حلقه چاه 1397/12/26 1398/01/10
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر 1397/12/26 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت عملیات کف شکنی یک حلقه چاه آهکی 1397/12/26 رجوع به آگهی
انجام انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز و عملیات جلوگیری از برداشت های غیر مجاز منابع آب 1397/12/26 1398/01/22
صفحه 1 از 4