مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات باز سازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری و تبخیر سنجی 1400/01/31 1400/02/04
مناقصه تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی کلیه تجهیزات برقی کنترلی و ابزار دقیق ایستگاه های پمپاژ و چاه های طرح مجتمع 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفر چاه، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدسومتری در منطقه - عملیات حفر چاه، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدسومتری در منطقه - عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعابات آب... 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه ترمیم آسفالت نوار حفاری پروژه های آب 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات آبرسانی سیار با تانکر 1400/01/29 1400/02/05
مناقصه عملیات حفر چاه، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و ویدسومتری-عملیات زیرسازی و مرمت آسفالت محل های لوله گذاری و نصب انشعابات آب -عملیات مانور شیرآلات شبکه و برداشت اطلاعات GIS 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه حفر چاه در ضلع شرقی میدان 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه امور حمل و نقل 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه حفاری دو حلقه چاه روتاری عمیق 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مربوط به حفاری یک حلقه چاه عمیق 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به تهیه مصالح و اجرای خط انتقال چاه 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات بازر طراحی، مدل سازی شبکه پایش آب های زیرزمینی 1400/01/28 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات تهیه، ساخت، رنگ آمیزی، حمل و نصب استرات های شفت میدان 1400/01/28 1400/02/01
مناقصه حفاری دو حلقه چاه 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه حفاری چاه آب 1400/01/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفاری دو حلقه چاه روتاری عمیق 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات مربوط به حفاری یک حلقه چاه عمیق 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه حفر چاه جذبی - احداث پارک 1400/01/23 1400/02/02
مناقصه واگذاری تهیه لوازم و اجرای چاه های ارت مورد نیاز 60 چاه ارت 1400/01/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به تهیه مصالح و اجرای خط انتقال چاه های جدید الحفر 1400/01/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2